Kup gotową farmę PV

Dajemy możliwość lokowania kapitału w odnawialnych źródłach energii poprzez zakup gotowych elektrowni solarnych. Ofertę kierujemy do inwestorów indywidualnych, niezależnych producentów energii (IPP), grup energetycznych, funduszy inwestycyjnych, spółek skarbu państwa oraz przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogą zabezpieczyć ceny energii. 

Gotowa elektrownia fotowoltaiczna to produkt inwestycyjny, działające narzędzie do produkcji oraz sprzedaży energii.
W Projekt Solartechnik oferujemy farmy PV w dowolnej lokalizacji w Polsce, które są gwarancją  stałych kosztów energii.

Zakup farmy fotowoltaicznej to idealne rozwiązanie dla podmiotu, który nie ma możliwości budowy własnej instalacji PV w bezpośrednim sąsiedztwie.

Jak czerpać zyski z bezpiecznej inwestycji?

Elektrownia słoneczna „pod klucz” to gotowy produkt inwestycyjny, działające narzędzie do produkcji oraz sprzedaży energii. W Projekt Solartechnik można nabyć całą farmę PV w dowolnej lokalizacji w Polsce i zagwarantować sobie stałe koszty energii.

Zakup farmy fotowoltaicznej to idealne rozwiązanie dla jednostki produkcyjnej, która nie ma możliwości budowy własnej instalacji PV w bezpośrednim sąsiedztwie.


Dlaczego warto inwestować w farmę PV?

  • alternatywa dla instrumentów finansowych
  • rosnące koszty wytwarzania energii w źródłach wysokoemisyjnych
  • rekordowo wysokie ceny rynkowej energii elektrycznej
  • coraz silniejsze proekologiczne postawy społeczne
  • możliwość długofalowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie

Kompleksowa obsługa i najwyższa jakość

oferujemy możliwość wyboru z szerokiego portfolio projektów zlokalizowanych w całym kraju

pracujemy tylko na najlepszych komponentach od topowych producentów

dbamy o systematyczną konserwację, serwis instalacji i opiekę energetyczną

oferujemy model współpracy ze spółką obrotu energią

opiekun klienta na każdym etapie współpracy gwarantuje wsparcie handlowe i techniczne

Portfel projektów Projekt Solartechnik przekroczył

0 GW
Animowany licznik