kup gotową
farmę PV

Dajemy możliwość lokowania kapitału w odnawialnych źródłach energii poprzez zakup gotowych elektrowni solarnych. Ofertę kierujemy do inwestorów indywidualnych, niezależnych producentów energii (IPP), grup energetycznych, funduszy inwestycyjnych, spółek skarbu państwa oraz przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogą zabezpieczyć ceny energii. 

chcesz zainwestować w farmę fotowoltaiczną?

zalety

zostając właścicielem źródła wytwórczego jakim jest gotowa farma fotowoltaiczna gwarantujesz sobie stałe ceny energii lub możliwość odsprzedania wytworzonej w niej energii

umowy PPA/cPPA precyzują kwestie ilości dostarczanej energii, jej cen, formy rozliczeń oraz okresu obowiązywania współpracy

wykorzystywanie zielonej energii ma przełożenie na raportowanie ESG

możliwość wyboru lokalizacji farmy PV ze zróżnicowanego mocowo i lokalizacyjnie portfela realizacji Projekt Solartechnik​

bezobsługowe aktywo wytwórcze - kompleksowa obsługa po stronie Projekt Solartechnik

inwestycja długoterminowa z atrakcyjną stopą zwrotu

zespół

portfel projektów Projekt Solartechnik przekroczył

Animowany licznik
0 GW

kompleksowa obsługa i najwyższa jakość

oferujemy możliwość wyboru z szerokiego portfolio projektów zlokalizowanych w całym kraju

pracujemy tylko na najlepszych komponentach od topowych producentów

dbamy o systematyczną konserwację, serwis instalacji i opiekę energetyczną

oferujemy model współpracy ze spółką obrotu energią

opiekun klienta na każdym etapie współpracy gwarantuje wsparcie handlowe i techniczne