PST Trade

Oferujemy sprzedaż zielonej energii w formule kontraktów PPA/cPPA oraz sprzedaż gotowych farm fotowoltaicznych. Zajmujemy się handlem energią elektryczną na rynku lokalnym i hurtowym. W naszym portfelu posiadamy własne i zewnętrzne OZE. Oferujemy usługę handlowego bilansowania energii i sprzedaż gwarancji pochodzenia.

oferta

SPRZEDAŻ ZIELONEJ ENERGII

Oferujemy sprzedaż zielonej energii m.in. 
w formule kontraktów PPA/cPPA.

SPRZEDAŻ GOTOWYCH FARM I PROJEKTÓW PV

Posiadamy na sprzedaż farmy PV – gotowy produkt inwestycyjny oraz narzędzie do produkcji i sprzedaży energii. Oferujemy projekty w statusie RtB i pre-RtB.

ZAKUP ZIELONEJ ENERGII​

Odkupujemy energię z OZE od innych wytwórców wraz z prognozą i bilansowaniem.

GWARANCJE POCHODZENIA

Oferujemy sprzedaż gwarancji pochodzenia, potwierdzających wytwarzanie energii w OZE.

0 GWh

wytwarzanej energii z OZE rocznie
w Projekt Solartechnik

zarząd

Marcin Ludwicki
CEO

Tomasz Bodetko
Vicepresident

Od kilkunastu lat związany z branżą energetyczną w obszarach związanych ze sprzedażą energii i produktów około energetycznych, a także obrotem energią oraz gwarancjami pochodzenia. Zarządzał portfelem ponad tysiąca podmiotów, negocjował i nadzorował zawarcie setek umów PPA.

Członek Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Doświadczenie zawodowe zyskał w Energa-Obrót S.A. Z Grupą Projekt Solartechnik związany jest od czerwca 2022 r., gdzie objął stanowisko dyrektora handlowego. Obecnie jako Head of Origination PST Trade odpowiada za obszar związany ze sprzedażą farm fotowoltaicznych, a także energii elektrycznej w ramach umów PPA i cPPA.

Pracuje w sektorze energetycznym od blisko 25 lat posiada bogate doświadczenie w obszarze handlu energią elektryczną oraz zarządzaniu strukturami sprzedażowymi B2B i B2C na rynku polskim i europejskim.

Od 2008 r. jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią (TOE), gdzie przez sześć lat był członkiem Rady Zarządzającej TOE, z czego cztery lata wiceprezesem. Doświadczenie zawodowe zyskał w: Energa-Obrót S.A., ENERGA Slovakia S.R.O., Grupa Unimot.  Z Grupą Projekt Solartechnik związany jest od maja 2022 r. Początkowo pełnił funkcję dyrektora generalnego w spółce Group, a od maja 2023 r. jest prezesem zarządu w spółce PST Trade S.A.

zespół

Zbigniew Prondziński
Head of Trading

Bartosz Klasa
Senior Trader

Marta Krysiak
Trader

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w energetyce. Specjalizuje się w obszarach technicznym oraz handlowym. Posiada szerokie doświadczenie w rynku hurtowym (OHT, handel, analizy) jak i Origination. Doświadczenie zawodowe zyskał w: ZE Słupsk; Grupa Energa, Enspirion, ENEA. W PST Trade odpowiedzialny za zawieranie transakcji na rynku hurtowym w celu zabezpieczenia pozycji spółki oraz działania optymalizacyjne i opracowywanie ofert dla klientów. W PST Trade zajmuje się sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Absolwent kierunku Ekonometrii i Informatyki, który doświadczenie zawodowe zyskał w Energa – Obrót S.A. i  Ekovoltis (E2V). Makler Papierów Wartościowych i Makler Towarowej Giełdy Energii,  analityk rynkowy specjalizujący się w obszarze hurtowym i zarządzaniu portfelem energii elektrycznej. W PST Trade zajmuje się sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Analityczka finansowa rynków i giełd papierów wartościowych, która doświadczenie zawodowe zyskała w Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa-Obrót S.A. i Orlen Energia sp. z o.o.

Specjalizuje się w obszarze rynku hurtowego, analiz oraz zawierania transakcji, praw majątkowych i gwarancji pochodzenia. W PST Trade zajmuje się sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Piotr Raszeja
Origination Manager

Bogusław Kamiński
Sales Manager

Damian Orzechowski
Key Account Manager

Związany z obszarem kontraktacji na rynku hurtowym od ponad sześciu lat. Specjalizuje się w zawieraniu umów PPA/cPPA, negocjowaniu i kontraktacji zakupu energii elektrycznej od wytwórców OZE, w tym głównie farm wiatrowych i farm PV, sprzedaży produktów okołoenergetycznych, w tym usług projektowania farm fotowoltaicznych.  Doświadczenie zawodowe zyskał w Energa-Obrót S.A.

W PST Trade odpowiedzialny jest za zawieranie umów PPA oraz cPPA  dotyczących energii pochodzących z aktywów Projekt Solartechnik oraz współtworzenie działu Origination.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu sprzedażą w sektorze energetycznym i odnawialnych źródeł energii, które zyskał pracując w Grupie Polenergia oraz PKN ORLEN S.A. Specjalizuje się w negocjowaniu kontraktów na sprzedaż energii. W PST Trade pełni funkcję Sales Managera i odpowiada za rozwój strategii sprzedażowych i zarządzanie kluczowymi relacjami biznesowymi.

Ekspert ds. rynku energetycznego z ponad 8-letnim stażem pracy w polskich i międzynarodowych firmach z sektora OZE. Specjalizuje w doradztwie, sprzedaży energii elektrycznej B2B – w tym sprzedaż energii konwencjonalnej oraz zielonej
w kontraktach PPA i cPPA . Doświadczenie zawodowe zyskał w Energii dla Firm , MAX Energy czy Ekovoltis. W PST Trade odpowiedzialny za zawieranie umów PPA oraz cPPA.

Mariusz Książek
Head of Business Support

Damian Ziętek
Business Support Specialist

W branży energetycznej działa od ponad 20 lat. Wyspecjalizowany w nadzorze, realizacji procesu zakupów i sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego opracowaniach taryf w obszarze dystrybucji energii, gazu ziemnego i ciepła. Przez lata odpowiedzialny za pozyskiwanie koncesji w zakresie obrotu, wytwarzania i dystrybucji energii, ciepła i gazu ziemnego, a także magazynowania paliw oraz funkcjonowania OSD. Doświadczenie zawodowe zyskał w: Grupa LOTOS S.A. po zmianach organizacyjnych Rafineria Gdańska sp. z o.o. W PST Trade odpowiedzialny za obszar wsparcia sprzedaży, regulacji i complience, rozliczenie umów handlu hurtowego i detalicznego.

Przez ponad sześć lat związany z branżą energetyczną, zdobywał cenne doświadczenie zarówno u operatora sieci, jak i przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej i PV. W PST Trade odpowiedzialny za obszar wsparcia sprzedaży.

Marta Rzepecka
M&A Director

Grzegorz Klimowski
International Key Account Manager

Adam Kurowski
Key Account Manager

Klaudia Opyd
Sales Support Coordinator

Iwona Pyzik
Sales Support Specialist

Jest doświadczoną specjalistką w dziedzinie sprzedaży eksportowej, która rozpoczęła swoją karierę po ukończeniu studiów związanych z handlem zagranicznym w Danii. Przez ponad 9 lat pracowała dla Grupy Famur, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem klientów z różnych regionów świata i skutecznie finalizowała procesy sprzedażowe. Od 4 lat pełni funkcje Przewodniczącego Rady Programowej kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W PST Trade zarządza zespołem sprzedażowym, opracowuje strategie sprzedażowe i jest odpowiedzialna za budowanie relacji z kluczowymi klientami.

Posiada 20-letnie doświadczenie w sprzedaży. Od 2020 roku związany jest z branżą OZE. W PST Trade odpowiedzialny jest sprzedaż projektów PV inwestorom polskim i międzynarodowym.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w obszarze finansów korporacyjnych odpowiadając za analizy finansowe, współpracę z klientem instytucjonalnym oraz tworzenie biznesplanów. Od kilku lat związany z rynkiem OZE. W PST Trade odpowiada za koordynację procesu sprzedaży projektów farm fotowoltaicznych.

Absolwentka studiów chemicznych, na których zdobyła solidne podstawy w zakresie przeróbki produktów naftowych i podstaw działania rynku energii w Polsce. Z branżą energetyczną związana od 2018 roku. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując w jednym z największych prywatnych terminali przeładunkowym w Polsce. W PST Trade aktywnie wspiera działania sprzedażowe projektów PV.

Swoje ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w firmach produkcyjnych oraz globalnych korporacjach działających w branżach FMCG, oświetlenia oraz szkła specjalistycznego. Przez lata poszerzała swoja wiedzę w zakresie regulacji celnych udoskonalając umiejętności masterdata, zaopatrzenia i realizacji zamówień. W PST Trade aktywnie wspiera działania sprzedażowe projektów PV.

zarząd

Marcin Ludwicki

CEO

Pracuje w sektorze energetycznym od blisko 25 lat posiada bogate doświadczenie w obszarze handlu energią elektryczną oraz zarządzaniu strukturami sprzedażowymi B2B i B2C na rynku polskim i europejskim. Od 2008 r. jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią (TOE), gdzie przez sześć lat był członkiem Rady Zarządzającej TOE, z czego cztery lata wiceprezesem. Doświadczenie zawodowe zyskał w: Energa-Obrót S.A., ENERGA Slovakia S.R.O., Grupa Unimot. Z Grupą Projekt Solartechnik związany jest od maja 2022 r. Początkowo pełnił funkcję dyrektora generalnego w spółce Group, a od maja 2023 r. jest prezesem zarządu w spółce PST Trade S.A.

Tomasz Bodetko

Vicepresident

Od kilkunastu lat związany z branżą energetyczną w obszarach związanych ze sprzedażą energii i produktów około energetycznych, a także obrotem energią oraz gwarancjami pochodzenia. Zarządzał portfelem ponad tysiąca podmiotów, negocjował i nadzorował zawarcie setek umów PPA. Członek Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Doświadczenie zawodowe zyskał w Energa-Obrót S.A. Z Grupą Projekt Solartechnik związany jest od czerwca 2022 r., gdzie objął stanowisko dyrektora handlowego. Obecnie jako Head of Origination PST Trade odpowiada za obszar związany ze sprzedażą farm fotowoltaicznych, a także energii elektrycznej w ramach umów PPA i cPPA.

zespół

Zygmunt Prondziński

Head of Trading

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w energetyce. Specjalizuje się w obszarach technicznym oraz handlowym. Posiada szerokie doświadczenie w rynku hurtowym (OHT, handel, analizy) jak i Origination. Doświadczenie zawodowe zyskał w: ZE Słupsk; Grupa Energa, Enspirion, ENEA. W PST Trade odpowiedzialny za zawieranie transakcji na rynku hurtowym w celu zabezpieczenia pozycji spółki oraz działania optymalizacyjne i opracowywanie ofert dla klientów. W PST Trade zajmuje się sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Bartosz Klasa

Senior Trader

Absolwent kierunku Ekonometrii i Informatyki, który doświadczenie zawodowe zyskał w Energa – Obrót S.A. i Ekovoltis (E2V). Makler Papierów Wartościowych i Makler Towarowej Giełdy Energii, analityk rynkowy specjalizujący się w obszarze hurtowym i zarządzaniu portfelem energii elektrycznej. W PST Trade zajmuje się sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Marta Krysiak

Trader

Analityczka finansowa rynków i giełd papierów wartościowych, która doświadczenie zawodowe zyskała w Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa-Obrót S.A. i Orlen Energia sp. z o.o. Specjalizuje się w obszarze rynku hurtowego, analiz oraz zawierania transakcji, praw majątkowych i gwarancji pochodzenia. W PST Trade zajmuje się sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Piotr Raszeja

Origination Manager

Związany z obszarem kontraktacji na rynku hurtowym od ponad sześciu lat. Specjalizuje się w zawieraniu umów PPA/cPPA, negocjowaniu i kontraktacji zakupu energii elektrycznej od wytwórców OZE, w tym głównie farm wiatrowych i farm PV, sprzedaży produktów okołoenergetycznych, w tym usług projektowania farm fotowoltaicznych.  Doświadczenie zawodowe zyskał w Energa-Obrót S.A. W PST Trade odpowiedzialny jest za zawieranie umów PPA oraz cPPA  dotyczących energii pochodzących z aktywów Projekt Solartechnik oraz współtworzenie działu Origination.

Bogusław Kamiński

Sales Manager

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu sprzedażą w sektorze energetycznym i odnawialnych źródeł energii, które zyskał pracując w Grupie Polenergia oraz PKN ORLEN S.A. Specjalizuje się w negocjowaniu kontraktów na sprzedaż energii. W PST Trade pełni funkcję Sales Managera i odpowiada za rozwój strategii sprzedażowych i zarządzanie kluczowymi relacjami biznesowymi.

Damian Orzechowski

Key Account Manager

Ekspert ds. rynku energetycznego z ponad 8-letnim stażem pracy w polskich i międzynarodowych firmach z sektora OZE. Specjalizuje w doradztwie, sprzedaży energii elektrycznej B2B - w tym sprzedaż energii konwencjonalnej oraz zielonej w kontraktach PPA i cPPA . Doświadczenie zawodowe zyskał w Energii dla Firm , MAX Energy czy Ekovoltis. W PST Trade odpowiedzialny za zawieranie umów PPA oraz cPPA.

Mariusz Książek

Head of Business Support

W branży energetycznej działa od ponad 20 lat. Wyspecjalizowany w nadzorze, realizacji procesu zakupów i sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego opracowaniach taryf w obszarze dystrybucji energii, gazu ziemnego i ciepła. Przez lata odpowiedzialny za pozyskiwanie koncesji w zakresie obrotu, wytwarzania i dystrybucji energii, ciepła i gazu ziemnego, a także magazynowania paliw oraz funkcjonowania OSD. Doświadczenie zawodowe zyskał w: Grupa LOTOS S.A. po zmianach organizacyjnych Rafineria Gdańska sp. z o.o. W PST Trade odpowiedzialny za obszar wsparcia sprzedaży, regulacji i complience, rozliczenie umów handlu hurtowego i detalicznego.

Damian Ziętek

Business Support Specialist

Przez ponad sześć lat związany z branżą energetyczną, zdobywał cenne doświadczenie zarówno u operatora sieci, jak i przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej i PV. W PST Trade odpowiedzialny za obszar wsparcia sprzedaży.

Marta Rzepecka

M&A Director

Jest doświadczoną specjalistką w dziedzinie sprzedaży eksportowej, która rozpoczęła swoją karierę po ukończeniu studiów związanych z handlem zagranicznym w Danii. Przez ponad 9 lat pracowała dla Grupy Famur, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem klientów z różnych regionów świata i skutecznie finalizowała procesy sprzedażowe. Od 4 lat pełni funkcje Przewodniczącego Rady Programowej kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W PST Trade zarządza zespołem sprzedażowym, opracowuje strategie sprzedażowe i jest odpowiedzialna za budowanie relacji z kluczowymi klientami.

Grzegorz Klimowski

International Key Account Manager

Posiada 20-letnie doświadczenie w sprzedaży. Od 2020 roku związany jest z branżą OZE. W PST Trade odpowiedzialny jest sprzedaż projektów PV inwestorom polskim i międzynarodowym.

Adam Kurowski

Key Account Manager

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w obszarze finansów korporacyjnych odpowiadając za analizy finansowe, współpracę z klientem instytucjonalnym oraz tworzenie biznesplanów. Od kilku lat związany z rynkiem OZE. W PST Trade odpowiada za koordynację procesu sprzedaży projektów farm fotowoltaicznych.

Klaudia Opyd

Sales Support Coordinator

Absolwentka studiów chemicznych, na których zdobyła solidne podstawy w zakresie przeróbki produktów naftowych i podstaw działania rynku energii w Polsce. Z branżą energetyczną związana od 2018 roku. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując w jednym z największych prywatnych terminali przeładunkowym w Polsce. W PST Trade aktywnie wspiera działania sprzedażowe projektów PV.

Iwona Pyzik

Sales Support Specialist

Swoje ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w firmach produkcyjnych oraz globalnych korporacjach działających w branżach FMCG, oświetlenia oraz szkła specjalistycznego. Przez lata poszerzała swoja wiedzę w zakresie regulacji celnych udoskonalając umiejętności masterdata, zaopatrzenia i realizacji zamówień. W PST Trade aktywnie wspiera działania sprzedażowe projektów PV.

sprawdź oferty pracy w PST Trade

włącz dobrą energię
z PST Trade!

Wspieramy przedsiębiorstwa w zielonej transformacji i doradzamy, jak inwestować w OZE. Opracowujemy szyte na miarę strategie zakupu energii i pomagamy budować zrównoważone podejście do biznesu.
pobierz cennik

wybierz z oferty
PST Trade

chcę zainwestować
w farmę PV
chcę kupić
zieloną energię
chcę kupić
projekt PV
chcę sprzedać
energię z OZE  * Zgody obowiązkowe   * Zgody obowiązkowe    * Zgody obowiązkowe     * Mandatory      * Zgody obowiązkowe       * Zgody obowiązkowe        * Zgody obowiązkowe         * Pola obowiązkowe