Sprzedaż energii z fotowoltaiki (umowy cPPA)

Umowy cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreement) są jednym z globalnych trendów energetycznych. 

To formuła przeznaczona dla podmiotów, które chcą wykorzystywać energię bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii. Szerokie portfolio własnych projektów OZE pozwala nam na zaproponowanie klientom tej nowoczesnej formy kontraktacji energii. Niezależność OZE od przyszłych cen węgla i gazu pozwala na zabezpieczenie kosztów.

Umowy są zawierane na okres od 5 do 15 lat. 

Previous slide
Next slide

Korzyści z umowy cPPA

Umowa podpisywana jest bezpośrednio między producentem energii elektrycznej a odbiorcą, czyli kupującym i precyzuje kwestie ilości dostarczanej energii, ceny za transakcje, formy rozliczeń oraz okres obowiązywania współpracy.

Kontrakt zabezpiecza koszty energii w długim horyzoncie czasowym.

Wykorzystywanie energii z OZE jest jednym z kryteriów w raportowaniu ESG, którego spełnienie przekłada się na możliwości rozwoju firm, dostęp do finansowania oraz poszerzanie rynków zbytu.

Umowa cPPA daje korzyść w postaci zabezpieczenia przychodów z elektrowni w długim horyzoncie czasowym, co pozwala na otrzymanie finansowania dla projektu.

Korzyści z umowy cPPA

Umowę cPPA podpisuje producent energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą, czyli kupującym.

Dla odbiorcy umowa zabezpiecza koszty energii w długim horyzoncie czasowym, co jest szczególnie istotne w dobie aktualnych dynamicznych wahań cen energii. 
Zawarcie umowy cPPA jest również istotne z punktu widzenia polityki kliemtycznej UE i raportowania ESG. Termin ten (w rozwinięciu Environmental, Social responsibility and corporate Governance) obejmuje kryteria pozwalające ocenić, czy firmy prowadzą działalność w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony środowiskowo. Spełnienie tych kryteriów w coraz większym stopniu wpływa na możliwości rozwoju firm, dostęp do finansowania oraz poszerzanie rynków zbytu. Coraz więcej przedsiębiorstw oczekuje współpracy z firmami korzystającymi z zielonej energii, co pozwala na wykazywanie mniejszego śladu węglowego w łańcuchach dostaw.

Dwoje uśmiechniętych pracowników Projekt Solartechnik siedzących w sali konferencyjnej nad danymi dotyczącymi rozwoju projektów fotowoltaicznych

Umowa cPPA daje korzyść w postaci zabezpieczenia przychodów z elektrowni w długim horyzoncie czasowym, co pozwala na otrzymanie finansowania dla projektu, a co za tym idzie faktyczne wybudowanie źródła.

Umowy cPPA precyzują kwestie ilości dostarczanej energii, cen za transakcje, formy rozliczeń, czy wspomnianego już okresu obowiązywania współpracy.
W Projekt Solartechnik specjalizujemy się we wsparciu klientów w kompleksowej strategii zakupu energii uwzględniając umowy cPPA.

Rodzaje umów cPPA

Oferujemy zróżnicowane typy kontraktu uzależnione od miejsca wytwarzania energii, sposobu jej przekazania oraz liczby stron. Gwarantujemy dobór najlepszego rozwiązania do indywidualnych oczekiwań klienta.

MULTI-BUYER
 jeden producent sprzedaje energię kilku odbiorcom

MULTI-SELLER
 jeden nabywca pozyskuje energię od kilku producentów

On-site – podpisywane, gdy nabywca pobiera energię elektryczną bezpośrednio od producenta, bez pośredników. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy instalacja fotowoltaiczna jest ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Off-site – producent korzysta z usług pośrednika, aby dostarczyć energię do odbiorcy. Zwykle są to elektrownie wykorzystujące w tym celu sieci publiczne.

Near site direct wire – instalacja fotowoltaiczna nie jest ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorcy, ale odległość jest niewielka. Pozwala to stworzyć specjalną linię przesyłową, dzięki której nie ma konieczności angażowania pośredników w proces.

Finansowa umowa cPPA
(CfD-Contract for Difference)

Umowa zawarta jest pomiędzy wytwórcą i odbiorcą, w której zarówno sprzedawca jak i odbiorca sprzedają/ kupują energię na rynku (od sprzedawcy albo bezpośrednio z Towarowej Giełdy Energii S.A. – TGE)

Obowiązują tu dwa kontrakty: jeden pomiędzy odbiorca i wytwórcą, drugi pomiędzy każdym z tych podmiotów, a spółką obrotu lub TGE.

Fizyczna umowa cPPA

Umowa zawarta jest pomiędzy wytwórcą i odbiorcą, w którym strony zobowiązują się do fizycznego przekazania energii.

Spółka obrotu pełni dwojaką funkcję: od pośrednika, poprzez podmiot, który pomoże stronom rozliczyć oraz zbilansować kontrakt.