sprzedaż zielonej energii

Oferujemy zieloną energię pochodzącą z farm fotowoltaicznych Projekt Solartechnik. Nasza oferta skierowana jest do klientów ze zróżnicowanymi wymaganiami w zakresie modelu rozliczeniowego zakupionej energii. Pomagamy firmom nie tylko obniżyć koszty operacyjne i sprostać wymaganiom ESG, ale również spełniać wymagania środowiskowe i społeczne. Zainwestuj w przyszłość dzięki zielonej energii, budując przewagę konkurencyjną i wzmacniając swoją pozycję na rynku.

modele sprzedaży zielonej energii

cena stała

Gwarancja niezmienności ceny zakupu energii dla całego wolumenu. Wycena dokonywana jest w oparciu o notowania cen kontraktów terminowych na TGE. Kompleksowa oferta zawiera
obowiązkowe zakupy instrumentów pochodnych, prognozowanie i bilansowanie.

cena SPOT (RDN)

Zakup energii elektrycznej w oparciu o notowania Rynku Dnia Następnego (RDN) TGE. Średnia cena zakupu energii wynika z godzinowego profilu poboru odbiorcy oraz cen godzinowych RDN. Kompleksowa oferta zawiera obowiązkowe zakupy instrumentów pochodnych, prognozowanie i bilansowanie.

oferta indeksowana

Energia elektryczna kupowana jest w transzach, a wycena realizowana jest w oparciu o bieżące notowania cen kontraktów terminowych na TGE oraz profilu odbiorcy. Umożliwiamy zakup części wolumenu w transzach po stałej cenie oraz zakupu pozostałego wolumenu po cenach RDN. Utworzenie grupy zakupowej pozwala wykorzystać ten model dla mniejszych odbiorców.

smart cPPA

Sprzedaż zielonej energii do 15 GWh w ramach dwustronnych umów. Szerokie portfolio własnych projektów OZE pozwala nam na zaproponowanie klientom tej nowoczesnej formy kontraktacji energii pochodzącej z farm fotowoltaicznych Projekt Solartechnik. W swojej ofercie posiadamy również wielkoskalowe kontrakty w formie PPA/cPPA.

Potwierdzeniem sprzedaży zielonej energii i redukcji śladu węglowego jest Certyfikat z TGE wydawany przez Towarową Giełdę Energii S.A. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest umorzenie gwarancji pochodzenia będącej instrumentem potwierdzającym wytworzenie ilości danej energii elektrycznej w OZE. 

poznaj
naszą ofertę

Nasze modele sprzedaży dostosowane są 
do różnych potrzeb Klientów i pomagają
nie tylko zoptymalizować koszty energii,
ale też ograniczyć ślad węglowy.

zapraszamy do kontaktu 

Zachęcamy do kontaktu wszystkie firmy zainteresowane obniżeniem kosztów energii. Oferowane przez nas elastyczne modele sprzedaży pozwalają na dostosowanie rozwiązań do profilu zużycia energii w przedsiębiorstwie i realizację celów dekarbonizacyjnych.

Chcesz poznać ofertę zakupu zielonej energii?