zakup
zielonej energii

Zajmujemy się odkupem zielonej energii od innych wytwórców. Oferujemy usługę zakupu wraz z bilansowaniem handlowym.

Chcesz sprzedać energię wytworzoną w OZE?
Zapraszamy do kontaktu.

kupujemy energię elektryczną ze źródeł:

01

turbiny wiatrowe

02

farmy PV

03

biomasa

04

kogeneracja

oferujemy wytwórcom energii
zróżnicowane rodzaje rozliczenia:

stała cena

rozliczenie w formule Pay As Produced

zmienna cena

cena zgodna z notowaniami TGE RDN

indywidualne modele

składające się z kilku kierunków sprzedaży energii

Co robimy dla klientów, od których kupujemy energię z OZE?

  • dobieramy optymalne modele rozliczeń
  • przygotowujemy wniosek dla pokrycia salda ujemnego u Zarządcy Rozliczeń S.A.
  • dzielimy się wiedzą z zakresu trendów cenowych

Jak wspieramy wytwórców w zakresie Gwarancji Pochodzenia?

  • przeprowadzamy transakcje zakupu i sprzedaży w ramach TGE
  • pomagamy dołączyć do rejestrów giełdowych Gwarancji Pochodzenia energii elektrycznej,
  • oferujemy możliwość umorzenia Gwarancji Pochodzenia na wskazany podmiot
  • przeprowadzamy transakcje zakupu Gwarancji Pochodzenia

 

raportowanie danych

Dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu Przesyłowego opracowujemy raporty z danymi strukturalnymi i planistycznymi na potrzeby prowadzenia ruchu KSE w ramach nowych obowiązków dla Wytwórców, wynikających z rozporządzenia SOGL.

proces zakupu zielonej energii przez PST Trade

01

kontakt z PST Trade

02

weryfikacja źródła energii, pozyskanie informacji o profilu produkcji (dane dobowo-godzinowe)

03

wycena energii

04

przedstawienie oferty

05

negocjacje

06

podpisanie umowy

Dokładamy wszelkich starań, aby powyższy proces nie trwał dłużej niż 30 dni.