O&M

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania farmami fotowoltaicznymi. Prowadzimy monitoring 24 h/7.  Posiadamy kilkanaście ekip serwisowych na terenie całego kraju.

Previous slide
Next slide

usługi serwisowe Projekt Solartechnik

badanie kamerą termowizyjną paneli

mycie modułów fotowoltaicznych

pomiary elektryczne

wyjazdy serwisowe

poznaj nasze pakiety

nasze specjalizacje w zakresie EAZ i uruchomień

realizujemy termowizyjne badania  urządzeń oraz aparatury stacyjnej

konfigurujemy i uruchamiamy zabezpieczenia: Siemens Siprotec 4, MiCOM Px30, E2TANGO, UTX

badamy przekładniki prądowe i napięciowe oraz wyłączniki

sprawdzamy instalacje elektryczne pod kątem pomiaru rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych, pomiaru impedancji pętli zwarcia, badań wyłączników różnicowoprądowych, pomiaru natężenia oświetlenia, badań urządzeń instalacji odgromowej i rezystancji uziemień, badań okresowych.

wykonujemy rewizje i pomiary pomontażowe części pierwotnej i wtórnej, próby funkcjonalne, uruchomienia i rozruchy rozdzielnic NN, SN i GPO

realizujemy pomiary i badania diagnostyczne transformatorów SN/NN

sprawdzamy eksploatację elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) rozdzielnic NN, SN i GPO

wykonujemy pomiary linii kablowych SN oraz ochrony przeciwporażeniowej, tj. napięć rażeniowych i dotykowych