O&M

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania farmami fotowoltaicznymi. Prowadzimy monitoring 24 h/7.  Posiadamy kilkanaście ekip serwisowych na terenie całego kraju.

Poprzedni
Następny

Usługi serwisowe Projekt Solartechnik

Badanie kamerą termowizyjną paneli

Mycie modułów fotowoltaicznych

Pomiary elektryczne

Wyjazdy serwisowe

Poznaj nasze pakiety

Nasze specjalizacje w zakresie EAZ i uruchomień

realizujemy termowizyjne badania  urządzeń oraz aparatury stacyjnej

konfigurujemy i uruchamiamy zabezpieczenia: Siemens Siprotec 4, MiCOM Px30, E2TANGO, UTX

badamy przekładniki prądowe i napięciowe oraz wyłączniki

sprawdzamy instalacje elektryczne pod kątem pomiaru rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych, pomiaru impedancji pętli zwarcia, badań wyłączników różnicowoprądowych, pomiaru natężenia oświetlenia, badań urządzeń instalacji odgromowej i rezystancji uziemień, badań okresowych.

wykonujemy rewizje i pomiary pomontażowe części pierwotnej i wtórnej, próby funkcjonalne, uruchomienia i rozruchy rozdzielnic NN, SN i GPO

realizujemy pomiary i badania diagnostyczne transformatorów SN/NN

sprawdzamy eksploatację elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) rozdzielnic NN, SN i GPO

wykonujemy pomiary linii kablowych SN oraz ochrony przeciwporażeniowej, tj. napięć rażeniowych i dotykowych