dzierżawa
gruntów
pod fotowoltaikę

Specjalizujemy się w wielkopowierzchniowych farmach fotowoltaicznych. Od kilkunastu lat dzierżawimy grunty pod fotowoltaikę od osób prywatnych, firm i samorządów.  Projekt Solartechnik to gwarancja satysfakcji i stabilnego zysku. Dajemy możliwość zagospodarowania gruntów klasy IV-VI.

Previous slide
Next slide

wydzierżaw swój grunt pod fotowoltaikę
i zacznij na nim zarabiać

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Poszukujemy gruntów pod farmy:

 • od 1ha
 • klasy IV, V, VI
 • szerokość min. 40m
 • w pobliżu sieci średniego lub wysokiego napięcia
 • bez obiektów zacieniających
 • bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  * Pola obowiązkowe

  zarabiaj na swoim gruncie przez cały rok

  do 17 000 zł
  za każdy wydzierżawiony hektar

  do 17 000 zł
  za każdy wydzierżawiony hektar

  zysk z dzierżawy wypłacany
  raz w roku

  po uruchomieniu farmy fotowoltaicznej

  dodatkowe premie

  jednorazowa wypłata dla właściciela gruntu po uruchomieniu pierwszego 1 MW mocy z farmy

  skala zysku

  Przy wydzierżawieniu pod fotowoltaikę 10 ha przychód na przestrzeni 29 lat wyniesie 4 350 000 zł

  Czy Twoja działka nadaje się
  pod budowę instalacji fotowoltaicznej?

  powierzchnia terenu:
  od 1 ha

  minimalna szerokość
  40 m

  sieć średniego lub wysokiego napięcia w pobliżu

  klasa gruntu
  IV, V, VI

  brak obiektów
  zacieniających

  teren przeznaczony pod produkcję lub bez Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  Dzierżawa gruntu rolnego pod farmę fotowoltaiczną – fakty i mity

  Wokół tematu dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne krąży wiele mitów i nieoczywistych pytań, które wywołują niepokój u zainteresowanych osób. Jako specjaliści w tej dziedzinie, realizujący od ponad 10 lat projekty dla klientów z całej Europy, postanowiliśmy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, aby rozwiać najczęstsze wątpliwości. Jaka jest cena dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną, jakie kryteria musi spełniać działka i czy cała inwestycja jest ryzykowna? Odpowiedź na te i wiele więcej pytań znajdziesz poniżej.

  Nie każda działka może zostać wydzierżawiona w celu budowy farmy PV. Jeśli chcemy skorzystać akurat z Twojej, musi ona spełniać podstawowe wymogi, czyli:
  ● jej powierzchnia wynosi co najmniej 1 ha;
  ● zlokalizowana jest w pobliżu sieci elektroenergetycznej;
  ● grunt jest klasy IV -VI pochodzenia mineralnego;
  ● działka posiada dostęp do drogi publicznej;
  ● teren jest w miarę płaski i nie jest zacieniony.

  To jednak nie wszystko. Istnieją także dodatkowe wymogi – ważne jest, aby dany grunt rolny:
  ● był Twoją własnością co najmniej od 5 lat;
  ● znajdował się poza obszarem Natura 2000 i innym obszarem ochrony środowiska;
  ● nie znajdował się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, chyba że obowiązujący plan miejscowy jest przeznaczony pod produkcję lub pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.

  Jeśli wszystkie powyższe wytyczne są spełnione, możesz wydzierżawić nam działkę pod farmę fotowoltaiczną.

  Zawsze staramy się zająć całą powierzchnię gruntu rolnego, ponieważ dla nas oznacza to większą wydajność farmy PV, a dla Ciebie wyższy czynsz dzierżawny. Ostateczną powierzchnię dzierżawy możemy jednak określić po otrzymaniu warunków przyłączeniowych od zakładu energetycznego. To od nich zależy wielkość farmy fotowoltaicznej.

  Jeśli zajmiemy tylko część działki, to pozostała niezabudowana jej powierzchnia może być przez Ciebie nadal użytkowana jako ziemia rolna. Działka pod farmę fotowoltaiczną zostanie ogrodzona, więc łatwo będziesz mógł policzyć powierzchnię, którą zajmie instalacja.

  Budowę farmy fotowoltaicznej na wydzierżawionej działce możemy rozpocząć po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jest to poprzedzone uzyskaniem wielu innych pozwoleń, takich jak:
  ● decyzja środowiskowa,
  ● decyzja o warunkach zabudowy,
  ● warunki przyłączeniowe.

  To żmudny proces, który zwykle trwa do 2 lat. Wtedy projekt jest gotowy do realizacji, a jego rozpoczęcie uzależnione jest od przyjętego modelu finansowego.

  Tak, umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli budowa farmy PV nie rozpocznie się w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy pola. 

  Właściciel gruntu może też wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy inwestor przestałby płacić czynsz dzierżawny.

  Właściciel działki po podpisaniu umowy dzierżawy może użytkować działkę tak jak dotychczas, aż do czasu rozpoczęcia budowy farmy PV. A zatem, od momentu podpisania umowy dzierżawy pola do rozpoczęcia budowy farmy fotowoltaicznej działka może być uprawiana rolniczo, a właściciel może pobierać dopłaty do czasu rozpoczęcia prac budowlanych.

  Czynsz dzierżawny zależny jest od lokalizacji działki, a w szczególności od jej odległości od linii elektroenergetycznej SN (średniego napięcia) oraz głównego punktu zasilania (GPZ). 

  Właściciel gruntu otrzymuje rocznie od 12 000 do 17 000 zł za każdy 1 hektar zajętej powierzchni działki. Czynsz wypłacany jest z góry, co roku od momentu rozpoczęcia budowy farmy fotowoltaicznej. Jak łatwo policzyć, przy 10 hektarach wydzierżawionych pod farmę PV, właściciel gruntu otrzyma rocznie od 120 000 do 170 000 zł.

  Spotkaliśmy się ze stwierdzeniami, że “wszystko drożeje, ceny rosną, a za kilka lat czynsz będzie niewiele warty.” Czy to prawda? Nie. Czynsz, od momentu uzyskania warunków przyłączeniowych, jest co roku indeksowany według tak zwanego wskaźnika GUS, bez konieczności zmiany umowy. 

  Jest to tzw. klauzula waloryzacyjna, która ma przeciwdziałać zmianom siły nabywczej pieniądza – inflacji. Oznacza to, że realna wartość czynszu będzie po latach taka sama, jak w momencie rozpoczęcia współpracy.

  Umowa zawierana jest na 29 lat i 11 miesięcy. To optymalny czas na wybudowanie i użytkowanie farmy fotowoltaicznej.

  Zgodnie z polskim prawem, nieruchomość rolną może nabyć wyłącznie rolnik indywidualny. Ponadto nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom przez 5 lat. Nasza firma może zatem wyłącznie dzierżawić grunty pod budowę farm fotowoltaicznych.

  Zakup gruntów możliwy jest wyłącznie wtedy, gdy są one ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jako produkcyjne lub przeznaczone pod budowę farm fotowoltaicznych.

  Nie. Zgodnie z art. 172 kodeksu cywilnego dzierżawca nieruchomości jest posiadaczem zależnym i nigdy nie może zasiedzieć nieruchomości. Właśnie po to zawieramy umowę dzierżawy.

  Właściciel działki zapłaci wyłącznie zryczałtowany podatek dochodowy od czynszu dzierżawnego, który wynosi obecnie 8,5%. Projekt Solartechnik, jako inwestor, poniesie koszt przekształcenia gruntu z rolnego na inwestycyjny, a następnie będziemy co roku zwracać wysokość naliczonego przez gminę podatku gruntowego za dzierżawiony grunt.

  Jako Projekt Solartechnik zobowiązujemy się do usunięcia wszelkich elementów farmy PV oraz doprowadzenia gruntu do stanu pierwotnego. Konstrukcja farmy fotowoltaicznej oraz zainstalowane na Twojej działce panele fotowoltaiczne mają bardzo dużą wartość, a więc ich pozostawienie byłoby dla nas olbrzymią stratą. Po zakończeniu umowy grunt zostanie przekształcony z powrotem na grunt rolny, a Ty nie musisz się obawiać, że zostaniesz zobligowany do usunięcia instalacji – my to zrobimy.

  Nie. Energia produkowana ze słońca jest zieloną energią i nie wpływa w negatywny sposób na środowisko (w przeciwieństwie do energii produkowanej z węgla). Potwierdzeniem tego jest wydawana dla każdej farmy decyzja środowiskowa, w której jasno wskazane jest, że instalacja nie oddziałuje na środowisko. Budowa farmy PV przyczynia się więc do ochrony środowiska naturalnego.

  Tak. Farmę PV może kupić dowolny inwestor, który zainteresowany jest czerpaniem korzyści z produkcji energii elektrycznej ze słońca. Równie dobrze farmę fotowoltaiczną może nabyć właściciel gruntu i sam stać się inwestorem.

  W przypadku nabycia farmy PV przez zewnętrznego inwestora, wstępuje on w prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy. Oznacza to, że dla właściciela gruntu nic się nie zmienia i otrzymuje on dalej taki sam czynsz dzierżawny.

  Po śmierci właściciela działki, na której wybudowana jest farma fotowoltaiczna, wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy przechodzą na jego spadkobierców. Oznacza to, że umowa nadal obowiązuje na tych samych warunkach, a czynsz dzierżawny otrzymuje spadkobierca, np. współmałżonek(-ka), dzieci czy wnuki. Po wybudowaniu farmy PV, właściciel działki może też sprzedać swoją nieruchomość lub przekazać ją jako darowiznę swoim bliskim. Wówczas pożytki z dzierżawy będzie czerpać nowy nabywca nieruchomości bez konieczności podpisywania nowej umowy.

  Tak. Realizujemy projekty z zakresu fotowoltaiki od 2006 r. na terenie wielu krajów europejskich. Do 2022 roku zbudowaliśmy farmy solarne o mocy przekraczającej 550 MW, co odpowiada ponad 1000 ha. W łącznym portfelu Projekt Solartechnik jest już ponad 3,1 GW projektów fotowoltaicznych. Największa ze zrealizowanych przez nas farm zlokalizowana jest w niemieckim Bautzen (Budziszyn) na powierzchni 70 ha. W ostatnich latach skupiamy się na budowie farm PV w Polsce. Z firmy wykonawczej staliśmy się w przedsiębiorstwem zajmującym się fotowoltaiką od A do Z.

  Dzisiaj Projekt Solartechnik (PST) to również rozwój projektów PV w oparciu o własne biura projektowe, sprzedaż energii, produkcja i dostawa komponentów do budowy farm fotowoltaicznych, a także serwis funkcjonujących instalacji. To bardzo ważne dla właściciela gruntu, gdyż podpisana umowa dzierżawy nie zostanie nagle przekazana innej firmie – Projekt Solartechnik skupia bowiem cały wachlarz kompetencji.

  Od momentu podpisania umowy dzierżawy ziemi do osiągnięcia przez projekt etapu gotowości do budowy farmy fotowoltaicznej mija zwykle ok. 2-3 lat. W tym czasie konieczne jest opracowanie wielu dokumentów oraz otrzymanie zgód i pozwoleń administracyjnych, takich jak projekt instalacji, decyzja środowiskowa, warunki zabudowy, warunki przyłączenia, a następnie pozwolenie na budowę.

  Dopiero po uzyskaniu kompletu dokumentacji możemy wpisać projekt farmy do harmonogramu realizacji, dlatego cały proces rozwoju projektu fotowoltaicznego trwa zwykle ok 5 lat. W tym czasie największym wyzwaniem jest zdecydowanie uzyskanie warunków przyłączenia. Moce przyłączeniowe w Polsce, podobnie jak we wszystkich krajach, są ograniczone. Jest coraz więcej miejsc, w których takiej zgody nie można otrzymać ponieważ sieci elektroenergetyczne są już w pełni obciążane i nie są w stanie przyjąć dodatkowej instalacji. Sieci elektroenergetyczne w Polsce są sukcesywnie rozbudowywane i unowocześniane, a ich moce przepustowe zwiększane. Jest to jednak proces długotrwały.

  Projekt Solartechnik w trakcie 5-letniego okresu rozwijania projektu często kilkakrotnie występuje o zgodę podpięcia danej instalacji do operatorów sieci (RWE Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja SA, Enea Operator Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja SA oraz Energa-Operator SA.). Często, mimo kilku prób, nie udaje się uzyskać takiej zgody i wówczas nie ma możliwości budowy farmy fotowoltaicznej. Ograniczone moce przyłączeniowe oraz przestarzała infrastruktura elektroenergetyczna są głównym powodem, dla którego budowa instalacji PV nie dochodzi do skutku.  

  Proces dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę

  01

  Kontakt z przedstawicielem PST

  02

  Podpisanie umowy pomiędzy właścicielem gruntu a PST

  03

  Opracowanie koncepcji instalacji przez PST

  04

  Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych przez PST (Decyzja środowiskowa, Warunki zabudowy, Warunki przyłączenia, Umowa przyłączeniowa)

  05

  Przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenie na budowę

  06

  Rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej przez PST - od tego dnia płacimy czynsz regularny

  07

  Odbiór farmy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez PST

  08

  Uzyskanie koncesji lub wpisu do Rejestru Małych Wytwórców od Urzędu Regulacji Energetyki przez PST

  09

  Coroczna wypłata czynszu regularnego waloryzowana o stopień inflacji wg. GUS, która realizowana jest z góry na początku roku.

  10

  Regularne serwisowanie farmy przez PST

  11

  Po zakończeniu trwania umowy dzierżawy, uprzątnięcie instalacji i przywrócenie działki do stanu pierwotnego przez PST.

  współpraca z samorządami lokalnymi

  w zakresie dzierżawy gruntów zaufali nam: