rozwój projektów farm wiatrowych

Realizujemy projekty farm wiatrowych na różnym etapie rozwoju. Oferujemy wsparcie finansowe na dokończenie procesu inwestycyjnego i sprzedaż wytworzonej energii. Skupujemy rozpoczęte projekty i przygotowujemy je do aukcji OZE.

Previous slide
Next slide

wybierz Projekt Solartechnik

W ramach współpracy określamy optymalny obszar budowy elektrowni wiatrowej przy uwzględnieniu siły wiatru, sieci elektroenergetycznej, własności gruntów oraz wszelkich pozwoleń administracyjnych.

Poszukujemy partnerów oferujących tereny inwestycyjne, pomoc w procedurach planistycznych, środowiskowych i przyłączeniowych.

Nasze działania skupiają się na rzetelnej ocenie projektów i ich rozwoju oraz nabywaniu do nich praw od deweloperów.

Skupujemy gotowe projekty z pozwoleniem na budowę lub na innym etapie rozwoju.