Historia

Rozpoczynaliśmy od rynku niemieckiego i budowy jednej z największych farm solarnych w Europie. Kolejne kompetencje rozwijaliśmy realizując projekty w różnych częściach Europy.  Na drodze dynamicznego rozwoju firmy, zarówno w Polsce jak i za granicą, czerpiemy z siły doświadczeń.

2006

Początek historii projekt - firma zostaje zarejestrowana w Niemczech. 

2012

Projekt Solartechnik realizuje jedną z największych farm fotowoltaicznych w Europie w Bautzen o mocy 38 MW. Rozpoczęcie działalności w Polsce.

2014-2016

Realizacja projektów w Anglii, Belgii, Francji, Niemczech, Rumunii i na Węgrzech. 

2018

Projekt Solartechnik rozwija kolejne projekty fotowoltaiczne w Polsce. W organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki aukcji OZE wygrywa wszystkie oferty. 

2019

Powstaje Projekt Solartechnik Development, spółka odpowiadająca za pozyskiwanie gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych, skupowanie i rozwijanie projektów OZE oraz procedowanie uzgodnień koniecznych do budowy farm.

2020

Projekt Solartechnik realizuje 300 MW fam PV. Kończy rok z portfelem ponad 150 MW projektów z wygranymi aukcjami OZE.

2021
Rozpoczęcie współpracy z  rodzinną firma inwestycyjną TDJ i Grupą FAMUR. Projekt Solartechnik wygrywa aukcje OZE dla projektów o mocy 175 MW. W Katowicach powstaje dział B2B, który odpowiada za ofertę Projekt Solartechnik dla biznesu. Za ofertę firmy na rynku niemieckim odpowiada placówka w Dreźnie. 
2022

Portfel projektów PV zarządzany przez Projekt Solartechnik to ponad 2,7 GW.  Dzięki uzyskanemu kredytowi firma zrealizuje kolejnych 140 projektów PV o łącznej mocy 134 MW.