Farmy wiatrowe

Energia wiatrowa jest drugim najpopularniejszym odnawialnym źródłem energii na świecie. Jej ogromną zaletą  jest powszechna dostępność. Elektrownie wiatrowe nie zmniejszają zasobów naturalnych, a wytwarzana przez nie moc pozwala na redukcję gazów cieplarnianych, poprawę bilansu oraz bezpieczeństwa energetycznego.