Budowa farmy fotowoltaicznej pod klucz

Pełne spektrum kompetencji w zakresie projektowania i realizacji projektów fotowoltaicznych pozwala nam na sprawną budowę inwestycji od A do Z.

Poprzedni
Następny

01

pomagamy wybrać lub ocenić już wybraną lokalizację
Sprawdzamy czy działka spełnia szereg kryteriów: wymiary, nasłonecznienie, odległość do linii dystrybucyjnej. Ustalamy wstępne warunki przyłączeniowe oraz analizujemy zapisy MPZP.

02

przygotowujemy projekt koncepcyjny
● specyfikacja wszystkich urządzeń i komponentów
● opis inwestycji wraz z oceną wpływu na otoczenie
● wizualizacje i mapy lokalizacji farmy fotowoltaicznej
● precyzyjny kosztorys inwestorski

03

pomagamy uzyskać warunki przyłączenia i promesę koncesji
Poza przygotowaniem wniosku o wydanie warunków, pomagamy zgromadzić również inne dokumenty, m.in. tytuł prawny do gruntu, warunki zabudowy czy mapy poglądowe.

04

kompleksowo budujemy farmę fotowoltaiczną
Wyrównujemy i grodzimy teren, wykonujemy fundamenty, montujemy stoły, moduły i inwertery wraz z okablowaniem, montujemy stację transformatorową.

Jak wygląda proces budowy farmy fotowoltaicznej?

01
Umowa dzierżawy

Zapewnia prawo do dysponowania nieruchomością. Aby farma fotowoltaiczna mogła powstać, spełnione muszą być konkretne wymagania lokalizacyjne.

02
Projekt

Zawiera wizualizację, opis inwestycji, kosztorys. Dzięki niemu można ubiegać się o dofinansowania.

03
Decyzja środowiskowa

Jest wymagana dla obszaru powyżej 0,5 ha (teren chroniony) lub 1 ha (pozostałe). Jej uzyskanie trwa około 4-6 miesięcy.

04
Warunki zabudowy

Wymagane są w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ich uzyskanie trwa około 3-5 miesięcy.

05
Warunki przyłączenia

Wydawane są przez operatora sieci dystrybucyjnej w ciągu 120 dni od złożenia wniosku o przyłączenie.

06
Umowa przyłączeniowa

Podpisywana jest pomiędzy inwestorem a operatorem sieci dystrybucyjnej w ciągu ok. 2 miesięcy od czasu wydania warunków przyłączenia.

07
Pozwolenie na budowę

Wymagane do rozpoczęcia budowy instalacji. Jego uzyskanie, w zależności od stopnia skomplikowania projektu, może potrwać od jednego do nawet kilku miesięcy.

08
Budowa

Czas potrzebny na wybudowanie przeciętnej farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW, począwszy od samego początku budowy do formalnego jej zakończenia, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie, to ok. 7 miesięcy.

09
Koncesja

Przyznaje ją Urząd Regulacji Energetyki.

10
Serwis

Obsługa zdalna i serwis.

11
Sprzedaż energii

Możemy zająć się procesem związanym ze sprzedażą energii.

Dlaczego warto z nami współpracować podczas budowy farmy PV?

zapewniamy kierowników i inżynierów budowy

dysponujemy własnym profesjonalnym sprzętem

wykonujemy raportowanie na każdym etapie realizacji budowy

dokonujemy pełnych opomiarowań

służymy wsparciem podczas podpisywania umów z dystrybutorem sieci

dokonujemy zgłoszeń do operatorów sieci dystrybucyjnych w celach odbiorowych