budowa farm fotowoltaicznych pod klucz

Pełne spektrum kompetencji w zakresie projektowania i realizacji projektów fotowoltaicznych pozwala nam na sprawną budowę inwestycji od A do Z.

Previous slide
Next slide

01

pomagamy wybrać lub ocenić już wybraną lokalizację
Sprawdzamy czy działka spełnia szereg kryteriów: wymiary, nasłonecznienie, odległość do linii dystrybucyjnej. Ustalamy wstępne warunki przyłączeniowe oraz analizujemy zapisy MPZP.

02

przygotowujemy projekt koncepcyjny
● specyfikacja wszystkich urządzeń i komponentów
● opis inwestycji wraz z oceną wpływu na otoczenie
● wizualizacje i mapy lokalizacji farmy fotowoltaicznej
● precyzyjny kosztorys inwestorski

03

pomagamy uzyskać warunki przyłączenia i promesę koncesji
Poza przygotowaniem wniosku o wydanie warunków, pomagamy zgromadzić również inne dokumenty, m.in. tytuł prawny do gruntu, warunki zabudowy czy mapy poglądowe.

04

kompleksowo budujemy farmę fotowoltaiczną
Wyrównujemy i grodzimy teren, wykonujemy fundamenty, montujemy stoły, moduły i inwertery wraz z okablowaniem, montujemy stację transformatorową.

najczęściej zadawane pytania

W ocenie wybranej działki pod farmę fotowoltaiczną uwzględnianych jest kilka kryteriów:
● klasa ziemi – dzierżawione są grunty klasy IV, V, VI oraz nieużytki
● może być to teren przeznaczony pod zabudowę przemysłową lub bez Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
● działka musi mieć szerokość przynajmniej 40 m i powierzchnię 1 ha
● teren powinien być w miarę płaski, bez zacienienia (np. drzew lub wysokich obiektów w sąsiedztwie)
● grunt powinien znajdować się poza obszarem Natura 2000 i inną strefą ochrony środowiska – ważne jest, by w pobliżu znajdowała się linia energetyczna średniego lub wysokiego napięcia a na teren nieruchomości prowadziła droga publiczna

Jeśli działka spełnia powyższe kryteria, sprawdzamy grunt pod kątem geologicznym i geodezyjnym, aby dostosować sposób montażu modułów fotowoltaicznych. Wykonujemy tzw. próby wyrywania, które polegają na szczegółowych pomiarach siły głowicy profilu podczas wyrywania go z gruntu, za pomocą odpowiedniego sprzętu. Na ich podstawie projektanci określają odpowiednie głębokości wbicia elementów konstrukcyjnych farmy PV.
Aby rozpocząć budowę farmy fotowoltaicznej należy zgromadzić odpowiednią dokumentację. W pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych czyli tzw. decyzji środowiskowej. Jest ona wymagana jeżeli obszar elektrowni przekracza 0,5 ha na obszarach chronionych (np. Obszary Chronionego Krajobrazu) lub 1 ha na obszarach nie objętych żadną formą ochrony przyrody. Wydaje ją odpowiedni organ administracyjny – wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja ocenia oddziaływanie naszej inwestycji na środowisko naturalne. Uwzględnia m.in. wpływ inwestycji na krajobraz, opis techniczny urządzeń oraz użytej technologii. Jej uzyskanie trwa od 4 do 6 miesięcy.

Następnie w przypadku braku obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, którą wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Uzyskanie decyzji trwa zwykle ok. 3-5 miesięcy. Kolejny etap to otrzymanie warunków przyłączeniowych u Operatora Sieci Dystrybucyjnej – są one niezbędne, żeby farma PV mogła zostać podłączona do sieci energetycznej. W przypadku braku zgody na podłączenie do sieci, inwestycja nie jest realizowana. Jeśli zaś obciążenie lokalnej sieci elektroenergetycznej na to pozwala, Warunki Przyłączenia wydawane są w ciągu 120 dni od złożenia wniosku o przyłączenie.

W ciągu 2 miesięcy od uzyskania Warunków Przyłączeniowych inwestor podpisuje z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej umowę przyłączeniową.

Kolejnym ważnym dokumentem jest pozwolenie na budowę elektrowni słonecznej. Aby uzyskać zgodę na budowę farmy należy dostarczyć odpowiedni wniosek, projekt budowlany, poświadczenie o prawie do użytkowania nieruchomości oraz wspomniane wcześniej dokumenty czyli decyzję środowiskową i warunki zabudowy. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest uzależnione od stopnia skomplikowania projektu i trwa od jednego do kilku miesięcy.

Po wybudowaniu farmy fotowoltaicznej należy uzyskać koncesję Urzędu Regulacji Energetyki.
Główne przeszkody w budowie farmy fotowoltaicznej to brak uzyskania warunków przyłączenia do sieci lub problemy w pozyskaniu decyzji administracyjnych. Inne czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na możliwość budowy farmy to:

● istniejąca infrastruktura naziemna lub podziemna (istniejące gazociągi, wodociągi, energetyczne linie napowietrzne)
● niekorzystne ukształtowanie działki
● występowanie naturalnych zbiorników wodnych lub rowów melioracyjnych czy innych, naturalnych przeszkód
● cenne przyrodnicze siedliska i miejsca rozrodu zwierząt
● zła jakość gruntu (słaba nośność, lub np. występowanie dużej liczby kamieni)
Wybudowanie farmy o mocy 1 MW trwa średnio około 6-7 miesięcy (od momentu rozpoczęcia budowy do formalnego jej zakończenia czyli uzyskania pozwolenia na użytkowanie). Należy pamiętać, że budowę farmy poprzedza proces uzyskania wszystkich pozwoleń i odpowiedniej dokumentacji, który trwa zwykle ponad rok.
Zarządzaniem gotowej do użytku farmy PV zajmuje się najczęściej inwestor, który odpowiada za jej wybudowanie. W Projekt Solartechnik o farmę od strony technicznej dba nasz dział serwisu i O&M, począwszy od uruchomienia farmy, po przeglądy serwisowe i doradztwo techniczne.
Tak, farma PV wybudowana przez Projekt Solartechnik posiada ubezpieczenie OC.
Koszty budowy elektrowni słonecznej obejmują kilka składowych:

● przygotowanie terenu pod budowę – składa się z poszczególnych etapów m.in. prób wyrywania, kafarowania (inaczej palowania) czyli wbijania słupów pod konstrukcje instalacji PV do gruntu, budowy drogi dojazdowej, montaż ogrodzenia oraz monitoringu
● zakup i transport materiałów (moduły fotowoltaiczne, inwertery, stacje transformatorowe, konstrukcje, śruby montażowe, kable i inne)
● koszty robocizny
● koszty eksploatacji sprzętu np. palownicy, koparek

Tak, energia wyprodukowana przez farmę fotowoltaiczną może zostać sprzedana np.
w ramach umowy cPPA (Corporate Power Purchase Agreement). To formuła przeznaczona dla firm, które chcą wykorzystywać energię bezpośrednio z OZE. Umowę podpisuje producent energii elektrycznej z odbiorcą energii czyli kupującym. Obecnie tego typu umowy stają się coraz bardziej popularne rynku energii i coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na to rozwiązanie. Dowiedz się jak możemy Ci pomóc w sprzedaży energii w modelu cPPA.

Projekt Solartechnik zajmuje się całym procesem kompleksowo, od momentu zawarcia umowy dzierżawy, uzyskania niezbędnej dokumentacji, po budowę farmy, oddanie jej do użytku, a także zarządzanie elektrownią i jej bieżące serwisowanie. Doradzamy na każdym etapie inwestycji. Mamy profesjonalny zespół deweloperski, zaplecze budowlano-realizacyjne oraz biuro projektowe. Doświadczenie zdobyliśmy na kilkunastu europejskich rynkach.

Jak wygląda proces budowy farmy fotowoltaicznej?

01
umowa dzierżawy

Zapewnia prawo do dysponowania nieruchomością. Aby farma fotowoltaiczna mogła powstać, spełnione muszą być konkretne wymagania lokalizacyjne.

02
projekt

Zawiera wizualizację, opis inwestycji, kosztorys. Dzięki niemu można ubiegać się o dofinansowania.

03
decyzja środowiskowa

Jest wymagana dla obszaru powyżej 0,5 ha (teren chroniony) lub 1 ha (pozostałe). Jej uzyskanie trwa około 4-6 miesięcy.

04
warunki zabudowy

Wymagane są w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ich uzyskanie trwa około 3-5 miesięcy.

05
warunki przyłączenia

Wydawane są przez operatora sieci dystrybucyjnej w ciągu 120 dni od złożenia wniosku o przyłączenie.

06
umowa przyłączeniowa

Podpisywana jest pomiędzy inwestorem a operatorem sieci dystrybucyjnej w ciągu ok. 2 miesięcy od czasu wydania warunków przyłączenia.

07
pozwolenie na budowę

Wymagane do rozpoczęcia budowy instalacji. Jego uzyskanie, w zależności od stopnia skomplikowania projektu, może potrwać od jednego do nawet kilku miesięcy.

08
budowa

Czas potrzebny na wybudowanie przeciętnej farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW, począwszy od samego początku budowy do formalnego jej zakończenia, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie, to ok. 7 miesięcy.

09
koncesja

Przyznaje ją Urząd Regulacji Energetyki.

10
serwis

Obsługa zdalna i serwis.

11
sprzedaż energii

Możemy zająć się procesem związanym ze sprzedażą energii.

Dlaczego warto z nami współpracować podczas budowy farmy PV?

zapewniamy kierowników i inżynierów budowy

dysponujemy własnym profesjonalnym sprzętem

wykonujemy raportowanie na każdym etapie realizacji budowy

dokonujemy pełnych opomiarowań

służymy wsparciem podczas podpisywania umów z dystrybutorem sieci

dokonujemy zgłoszeń do operatorów sieci dystrybucyjnych w celach odbiorowych