gwarancje pochodzenia

Umożliwiamy pokrycie całości zużycia energii elektrycznej gwarancjami pochodzenia, które poświadczają wytworzenie jej w odnawialnych źródłach energii. Gwarancje pochodzenia stanowią istotny element zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej firm. Kupując takie gwarancje, firmy nie tylko wspierają produkcję energii ze źródeł odnawialnych, ale również zwiększają swoją atrakcyjność w oczach klientów, inwestorów oraz partnerów biznesowych.

zalety zakupu gwarancji pochodzenia:

pozytywny wizerunek firmy w świetle zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu

wspieranie ochrony środowiska naturalnego poprzez wykorzystywanie energii z OZE oraz wspierane dalszego rozwoju segmentu odnawialnych źródeł energii w Polsce

wzrost konkurencyjności

realizacja strategii firmy w redukcji śladu węglowego

wyraz zaangażowania w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest to istotny element polityki CSR.

to narzędzie certyfikacyjne umożliwia śledzenie i potwierdzanie, że dana ilość energii rzeczywiście pochodzi z odnawialnych źródeł, co jest niezwykle istotne przy raportowaniu ESG

poznaj
naszą ofertę

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące pokrywania zakupionej energii gwarancjami pochodzenia.

zapraszamy do kontaktu 

Kogo dotyczy raportowanie ESG?

RAPORT ZA ROK 2024
w ramach raportu rocznego w 2025 r.

duże spółki publiczne

> 500 zatrudnionych
oraz
suma bilansowa > 20 mln EUR
lub
przychody netto ze sprzedaży > 40 mln EUR

RAPORT ZA ROK 2025
w ramach raportu rocznego w 2026 r.

duże spółki prywatne
spełniające 2 z 3 kryteriów

> 250 zatrudnionych
oraz
suma bilansowa > 20 mln EUR
lub
przychody netto ze sprzedaży > 40 mln EUR

RAPORT ZA ROK 2026
w ramach raportu rocznego w 2027 r.

spółki publiczne MŚP (poza mikro)
spełniające 2 z 3 kryteriów

> 10 zatrudnionych
oraz
suma bilansowa > 350 tys.  EUR
lub
przychody netto ze sprzedaży > 700 tys.  EUR

Zgodnie z dyrektywą UE CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) obowiązującą od 5 stycznia 2023 r.