sprzedaż gotowych farm PV wraz z kontraktem cPPA

W PST Trade specjalizujemy się we wspieraniu klientów w kompleksowej strategii energetycznej realizowanej poprzez zakup źródeł wytwórczych oraz energii w formule PPA/cPPA.

jesteś zainteresowany zakupem farmy solarnej wraz z kontraktem PPA/cPPA?

zalety

zostając właścicielem źródła wytwórczego jakim jest gotowa farma fotowoltaiczna gwarantujesz sobie stałe ceny energii oraz możliwość odprzedania wytworzonej w niej energii na rynek lub TGE

umowy PPA/cPPA precyzują kwestie ilości dostarczanej energii, jej cen, formy rozliczeń oraz okresu obowiązywania współpracy

wykorzystywanie zielonej energii ma przełożenie na raportowanie ESG

możliwość wyboru lokalizacji farmy PV ze zróżnicowanego mocowo i lokalizacyjnie portfela realizacji Projekt Solartechnik​

kompleksowa obsługa realizowana jest przez Projekt Solartechnik​

inwestycja długoterminowa z zabezpieczoną stroną przychodu