Współpraca z Eiffel Investment Group

farma PV Projekt Solartechnik

Do grona partnerów biznesowych Projekt Solartechnik dołącza znany francuski fundusz inwestycyjny Eiffel Investment Group. Pozyskane z emisji obligacji środki Projekt Solartechnik przeznaczy na realizacje konkretnych projektów fotowoltaicznych, z których energia zakontraktowana jest umowami typu PPA (Power Purchase Agreement).

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy wspierać Projekt Solartechnik naszym programem finansowania pomostowego. Rynek północno-wschodniej Europy jest strategicznym regionem dla przyspieszenia europejskiej transformacji energetycznej, który Eiffel Investment Group z dumą wspiera – mówi Pierre-Antoine Machelon, szef zespołu ds. infrastruktury, Eiffel Investment Group.

Transakcja z Eiffel Investment Group zostanie zrealizowana w jednej transzy. Finansowanie to pozwoli na szybsze uruchomienie kolejnych trzech elektrowni słonecznych Projekt Solartechnik w Polsce.

– Na co dzień z zaangażowaniem pracujemy na rzecz transformacji energetycznej. Płynące ze wspólnych wartości zrozumienie daje nam silne przekonanie, że zawarta umowa jest początkiem długoterminowej współpracy – mówi Roman Pluszczew, wiceprezes zarządu ds. finansów Projekt Solartechnik.

Projekt Solartechnik po raz pierwszy wdraża narzędzie jakim jest finansowanie pomostowe od zagranicznego partnera. Wcześniej, w 2022 r. firma zawarła umowę kredytową typu project finance z konsorcjum banków ING Bank Śląski SA, Bank Polska Kasa Opieki SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy 140 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 134 MW.

***

O Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group jest firmą zarządzającą aktywami o wartości ponad 5 mld euro (dane na koniec 2022 roku, z uwzględnieniem niewykorzystanych zobowiązań). Klientami Eiffel Investment Group są zarówno duzi inwestorzy instytucjonalni (ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, banki, duże biura rodzinne, inwestorzy publiczni), jak i osoby fizyczne, poprzez dystrybucję pośrednią. Eiffel Investment Group kultywuje silną ekspertyzę przemysłową, szczególnie w dziedzinie transformacji energetycznej, ale także w dziedzinie zdrowia, rolno-spożywczej i cyfrowej. Finansuje firmy i ich aktywa za pośrednictwem czterech głównych strategii: długu prywatnego, infrastruktury transformacji energetycznej, kapitału prywatnego oraz akcji i kredytów notowanych na giełdzie. Misją Eiffel Investment Group jest inwestowanie dla zrównoważonego świata. Jej strategie inwestycyjne mają na celu generowanie nie tylko silnych wyników finansowych, ale także pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Zespół Eiffel Investment Group liczy około 85 utalentowanych pracowników, głównie w Paryżu, ale także w Amsterdamie i Nowym Jorku.

www.eiffel-ig-com