3,1 GW projektów PV Projekt Solartechnik

3,1 GW Projekt Solartechnik

Z początkiem roku 2023 zarządzamy 3092 MW projektami fotowoltaicznymi na różnym etapie rozwoju, podczas gdy rok wcześniej pipeline kształtował się na poziomie 1288 MW. W grudniu 2022 r. uzyskane moce przyłączeniowe dla projektów fotowoltaicznych (880 MW), elektrowni wiatrowych (10 MW) oraz magazynów energii (202 MW) przekroczyły wartość 1 GW.

Rok 2023 rozpoczęliśmy mając w posiadaniu 199 farmy fotowoltaiczne ze statusem RTB (gotowe do budowy) o łącznej mocy 247 MW. W skali całego kraju liczba zakończonych budów w 2022 r. wyniosła 138. W Polsce mamy zabezpieczone blisko 3 872 ha gruntów pod budowę elektrowni słonecznych oraz blisko 471 ha dla farm wiatrowych.

Prężnie się rozwijamy i nie zamierzamy się zatrzymywać. Poszukujemy możliwości zakupu i rozwoju kolejnych projektów fotowoltaicznych, wiatrowych oraz magazynów energii. Jesteśmy skuteczni na każdym etapie procesu developmentu w Polsce, z naszego know how będziemy korzystać także na zagranicznych rynkach, rozwijając struktury Grupy Projekt Solartechnik.