Rola umów PPA na włoskim rynku energetycznym

Aurora Meeting Rzym

Jaki wygląda rynek PPA oraz jak będzie kształtował się popyt na tego typu kontrakty do 2030 r. we Włoszech? Rozważania na ten temat były przedmiotem spotkania „Rola umów PPA na włoskim rynku energii” organizowanym w Rzymie przez Aurora Energy Research – firmę, która realizuje kompleksowe analizy i prognozy dla sektora energetycznego. Podczas sesji dyskutowaliśmy o roli umów PPA we włoskim systemie energetycznym, biorąc pod uwagę najnowsze trendy rynkowe. Obecna sytuacja na rynku energetycznym w Europie wzmocniła znaczenie tego typu umów jako zabezpieczenie odbiorców przed zmiennymi cenami energii, a decydenci i prawodawcy wprowadzają rozwiązania ułatwiające ich wdrażanie. Te czynniki wpłynęły na dynamiczny rozwój rynku umów PPA/cPPA.

Wydarzenie było okazją do inspirujących spotkań i wymiany doświadczeń z przedstawicielami włoskiej branży energetycznej.