Rekord aukcji OZE

W 2021 r. z sukcesem braliśmy udział w czerwcowych i grudniowych akcjach OZE.

Wszystkie zgłoszone przez nas projekty wygrały. Ich sumaryczna moc wyniosła rekordowe 161 MW. To niemal dwukrotnie więcej niż w roku 2020, który dotychczas nosił miano lidera.