Projekt Solartechnik we Francji i Rumunii

mapa Europy ekspansja zagraniczna PST

Rozwijamy się na rynkach zagranicznych – w Bukareszcie powstała siedziba spółki Projekt Solartechnik Romania S.R.L., a we francuskim Rouen – Projekt Solartechnik France SAS. Zagraniczne spółki koncentrują swoją działalność na pozyskiwaniu terenów pod budowę wielkoskalowych farm fotowoltaicznych oraz na rozwoju projektów OZE na rynkach rumuńskim i francuskim. Na dalszym etapie planujemy rozszerzyć naszą ofertę o usługi EPC i O&M dla projektów greenfield i brownfield. Delia Raucescu, Country Manager Romania oraz Didier Fillatre, Country Manager France, koordynują działania spółek na miejscu i dbają o ich rozwój. Działamy z powodzeniem także na rynku niemieckim – biuro naszej spółki znajduje się w Dreźnie.