Projekt Solartechnik w szeregach Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Energia wiatrowa jest drugim najpopularniejszym, powszechnie dostępnym, odnawialnym źródłem energii na świecie.

Elektrownie wiatrowe nie zmniejszają zasobów naturalnych, a wytwarzana przez nie moc pozwala na redukcję gazów cieplarnianych, poprawę bilansu oraz bezpieczeństwa energetycznego. To ważny kierunek transformacji energetycznej świadczący o trosce o dobro naszej planety, to także istotny aspekt rozwoju Projekt Solartechnik.

 
Naturalną konsekwencją działalności w obszarze farm wiatrowych jest przystąpienie do Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW). To organizacja pozarządowa działająca od 1999 roku, której celem jest wspieranie i promowanie energetyki wiatrowej w Polsce. Stowarzyszenie skupia czołowe firmy działające na krajowym rynku energetyki wiatrowej, zarówno inwestorów, deweloperów, jaki i producentów turbin oraz podzespołów. Ściśle współpracuje z ministerstwem właściwym ds. gospodarki oraz ds. środowiska oraz bierze aktywny udział w konsultacjach aktów prawnych związanych z OZE.


Jako członek PSEW pragniemy z zaangażowaniem realizować wyznaczone cele – stawiamy na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, a także systematyczny wzrost wykorzystania energii z wiatru jako czystego źródła energii elektrycznej. Razem możemy więcej – wierzymy, że wspólnie stworzymy wiele ważnych inicjatyw.