Projekt Solartechnik pozyska 71 mln zł na budowę 28 farm fotowoltaicznych

finansowanie

Kwotę 71 mln zł przeznaczymy na finansowanie kosztów budowy 28 farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w 13 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki S.A.

26 z 28 farm objętych finansowaniem zostało zgłoszonych do systemu aukcyjnego. Łączna moc instalacji PV to ok. 27. MW. Wszystkie projekty realizowane są przez Projekt Solartechnik i powinny zostać zenergetyzowane do końca 2024 r.

– Działamy zgodnie z przyjętą w maju tego roku strategią biznesową i dążymy do coraz większego finansowania zewnętrznego projektów. Kolejna umowa typu project finance przybliża nas do realizacji nakreślonych na lata 2023-2027 celów – mówi Łukasz Paśnik, finance manager Projekt Solartechnik.