Projekt Solartechnik partnerem RE-Source Poland Hub

farma PV

Nieustannie wspieramy rozwój sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Z uwagą śledzimy działania zmierzające do stworzenia otoczenia regulacyjnego sprzyjającego pozyskiwaniu zielonej energii przez przedsiębiorstwa, min. w formule umów cPPA. Wspólne cele połączyły nas z fundacją RE-Source Poland Hub, która działa na rzecz współpracy odbiorców i producentów energii z OZE.
Jako partner fundacji mamy możliwość wymiany wiedzy, udziału w wydarzeniach branżowych i spotkaniach dotyczących rozwoju branży energetycznej.

Fundacja RE-Source Poland Hub powstała w 2019 r., z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Aktywnie wspiera transformację energetyczną w Polsce, skupiając się na umożliwieniu przedsiębiorstwom w Polsce budowania przewag konkurencyjnych w oparciu o energię z OZE.