Projekt Solartechnik na międzynarodowych konferencjach PV

SolarPlaza Summit Spain w Madrycie oraz SolarPlaza Italia w Rzymie to dwie branżowe konferencje, z których wracamy wzbogaceni o wiedzę oraz wartościowe kontakty. Wydarzenia skupiały się wokół tematów związanych z projektami PV, ich finansowaniem oraz regulacjami prawnymi. Podczas paneli eksperci z różnych krajów debatowali o specyfice rynków energetycznych, transformacji oraz rozwiązaniach PPA. To było niezwykle cenne i inspirujące doświadczenie.

Udział w europejskich konferencjach utwierdza nas w przekonaniu, że jako spółka z wielkimi ambicjami zmierzamy we właściwym kierunku i nieustannie dążymy do realizacji wyznaczonych celów.