Projekt Solartechnik na Kongresie PV

kongres PV

Wyzwania branży fotowoltaicznej, polityka energetyczna Polski, rola PV i magazynów energii w transformacji energetycznej przemysłu, łańcuch dostaw PV w Polsce i zrównoważony rozwój to tematy, o których dyskutowaliśmy podczas tegorocznej edycji Kongresu PV. Na naszym stoisku prezentowaliśmy także ofertę PST Trade skoncentrowaną wokół sprzedaży wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, obrotu energią oraz sprzedaży energii w formule cPPA/PPA.

Z wielu ciekawych prezentacji i paneli dyskusyjnych wynika, że integracja wielkoskalowej fotowoltaiki z magazynami energii, która pozwala na lepsze zarządzanie popytem i podażą energii, jest kluczowa dla stabilności sieci. Z kolei społeczna akceptacja projektów OZE, zdaniem panelistów, jest złożonym procesem wymagającym zintegrowanego podejścia, obejmującego edukację, zaangażowanie interesariuszy, przejrzystą komunikację, nakreślanie korzyści ekonomicznych oraz wsparcie polityczne i regulacyjne.

Kongres PV integrując przedstawicieli branży fotowoltaicznej w Polsce stanowi okazję do spotkań z liderami i ekspertami, którzy kształtują oblicze polskiego rynku PV, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i udziału w inspirujących dyskusjach.