Ponad 400 mln zł na budowy farm PV dla Projekt Solartechnik

Dzięki pozyskanemu kredytowi zrealizujemy 140 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 134 MW.

Umowa kredytowa została zawarta pomiędzy konsorcjum banków i 32 spółkami, których jedynym wspólnikiem jest Projekt Solartechnik Fund FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY wchodzący w skład Grupy FAMUR. 

Po stronie konsorcjum bankowego są: ING Bank Śląski SA, Bank Polska Kasa Opieki SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA. Celem kredytu typu project finance jest w szczególności finansowanie i refinansowanie kosztów budowy 140 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 134 MW oraz pokrycie rezerwy obsługi zadłużenia. Wysokość limitów udzielonych spółkom wynosi 428 mln zł.

Ostateczna spłata kredytów musi nastąpić do 22 grudnia 2040 roku.

– Aktualnie w naszym portfelu posiadamy w Polsce projekty o łącznej mocy ok. 1,5 GW na różnych etapach rozwoju, w tym 134 MW w trakcie budowy oraz kolejne 500 MW w przygotowaniu do realizacji. Podpisanie umowy kredytowej z bankami uwiarygadnia nas na rynku finansowym i w oczach partnerów biznesowych. To istotny krok w rozwoju firmy, który daje nam przyspieszenie oraz pewność realizacji zamierzonych celów.

Maciej Marcjanik, CEO Projekt Solartechnik