Podsumowanie konferencji EuroPOWER & OZE Power

Energia OZE w Polsce, finansowanie inwestycji energetycznych i transformacji energetyki, bezpieczeństwo i optymalizacja energetyczna Polski, zrównoważony rozwój, łańcuchy dostaw w branży, a także energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu, to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas 36. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & OZE Power w Warszawie. 

Jednym z prelegentów wydarzenia był Krzysztof Czajka, wiceprezes ds. sprzedaży Projekt Solartechnik. Uczestnicy panelu: Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie rozmawiali m.in. o liberalizacji ustawy 10H, korzyściach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych płynących z polskiego onshore oraz potencjalnym obniżeniu cen energii dzięki powstaniu kolejnych farm wiatrowych na lądzie w Polsce. Debatowano również o tym, w jaki sposób firmy z sektora okołogórniczego powinny dywersyfikować swoją działalność.

 

Dziękujemy za merytoryczną dyskusję i wymianę spostrzeżeń, a także ożywcze rozmowy i spotkania podczas wydarzenia.