Plan Połączenia spółek Projekt Solartechnik S.A. i Projekt Solartechnik Development sp. z o.o.