Pierwsza placówka zagraniczna Projekt Solartechnik

Na pierwszą zagraniczną lokalizację wybraliśmy Drezno.

Do siedzib w Tomaszowie Mazowieckim, Gliwicach i Katowicach dołącza nowe biuro zlokalizowane w Dreźnie. Mieścić się będzie w nim siedziba spółki PST Germany. Odpowiadającej za rozwój projektów, w tym w szczególności agri PV pozwalającej na jednoczesne wykorzystanie ziemi pod uprawy rolne i do produkcji energii elektrycznej oraz floating PV, czyli instalacji na zbiornikach wodnych.