Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

ogólnopolski szczyt energetyczny

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdańsku w tym roku odbywał się pod hasłem „Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej.” Dyskutowaliśmy m.in. o konieczności zwiększenia inwestycji w odnawialne źródła energii, co jest niezbędne dla przyszłości i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Eksperci zwrócili także uwagę na potrzebę dostosowania sieci przesyłowych do rosnącej liczby instalacji prosumenckich OZE oraz ograniczeń w rozwoju sieci. Podkreślili, że farmy wiatrowe offshore stanowią ogromną szansę nie tylko dla dywersyfikacji energetycznej, ale i dla rozwoju polskiego przemysłu. Rozwój magazynów energii i zielonego wodoru został zidentyfikowany jako kluczowy element stabilizacji nadwyżek z OZE, co może przyczynić się do większej efektywności systemu energetycznego.