OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik S.A.,
  z siedzibą przy ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 5252819771, REGON: 385870553, KRS: 0000834759
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu, który możliwy jest poprzez adres mailowy: lub pisemnie na nasz adres korespondencyjny:
  Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi przesłanej korespondencji oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonych zgód dotyczących kierowania do Pani/Pana działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), jakim jest obsługa przesłanej korespondencji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT, marketingowe oraz komunikacyjne.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji lub do czasu wycofania zgody.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do realizacji w/w celu.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji lub do czasu wycofania zgody.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PST Trade S.A. z siedzibą
  w Gdańsku (80-309), Aleja Grunwaldzka 472 , NIP: 5842837416, REGON: 525666184,

KRS: 0001046679.

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu, który możliwy jest poprzez adres mailowy: lub pisemnie na nasz adres korespondencyjny:
  Gdańsk (80-309), Aleja Grunwaldzka 472.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi przesłanej korespondencji oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonych zgód dotyczących kierowania do Pani/Pana działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), jakim jest obsługa przesłanej korespondencji.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT, marketingowe oraz komunikacyjne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji lub do czasu wycofania zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do realizacji w/w celu.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji lub do czasu wycofania zgody.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik Group sp. z o.o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, nr KRS: 0000468833, Regon: 101590762, NIP: 7732473517.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu, który możliwy jest poprzez adres mailowy: lub pisemnie na nasz adres korespondencyjny:
  Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi przesłanej korespondencji oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonych zgód dotyczących kierowania do Pani/Pana działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), jakim jest obsługa przesłanej korespondencji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT, marketingowe oraz komunikacyjne.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji lub do czasu wycofania zgody.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do realizacji w/w celu.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji lub do czasu wycofania zgody.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik Development sp. z o.o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, nr KRS: 0000819926, Regon: 385103279, NIP: 7732491662.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu, który możliwy jest poprzez adres mailowy: lub pisemnie na nasz adres korespondencyjny:
  Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi przesłanej korespondencji oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonych zgód dotyczących kierowania do Pani/Pana działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), jakim jest obsługa przesłanej korespondencji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT, marketingowe oraz komunikacyjne.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji lub do czasu wycofania zgody.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do realizacji w/w celu.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji lub do czasu wycofania zgody.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.