O umowach cPPA podczas Konferencji RE-Source Poland Hub

konferencja re-source hub poland

„Opinie z rynku jednoznacznie potwierdzają dynamiczny rozwój umów cPPA w Polsce, które będą coraz częściej zastępowały system aukcyjny w zabezpieczaniu przychodów z inwestycji” – mówił podczas konferencji RE-Source Poland Hub Annual Conference 2023 nasz dyrektor handlowy Tomasz Bodetko. Projekt Solartechnik był partnerem panelu dyskusyjnego pt.: „Przyszłość OZE i umów cPPA w obliczu kryzysu energetycznego i nowych regulacji”, podczas którego rozmawialiśmy także o rynkowych perspektywach i tym, co powinno zostać zmienione w pierwszej kolejności, aby przyspieszyć realizację projektów inwestycyjnych. Była to bardzo interesująca debata, za którą dziękujemy.

RE-Source Poland Hub Annual Conference 2023 to największe w Polsce spotkanie kupujących i dostawców energii odnawialnej. Wśród zagadnień, które poruszaliśmy podczas dwudniowego spotkania nie zabrakło aktualnej sytuacji polskiego rynku odnawialnych źródeł energii, kwestii regulacyjnych i politycznych oraz metod finansowania projektów fotowoltaicznych. Wydarzenie było okazją do inspirujących spotkań, rozmów oraz nawiązania bezpośrednich relacji.