Kongres Energetyki Przyszłości

Kongres Energetyki Przyszłości

Kongres Energetyki Przyszłości w Toruniu to jedno z ważniejszych wydarzeń branży energetycznej i jednocześnie świetna przestrzeń do inicjowania modelowych rozwiązań kształtujących przyszłość polskiej energetyki.

„Jeśli chcemy przejść z energetyki scentralizowanej na zdecentralizowaną potrzebna jest szeroka modernizacja sieci energetycznych i spore środki na ten cel” – stwierdziła Marta Rzepecka, M&A director PST Trade, podczas panelu „Zielona transformacja przemysłu” w trakcie Kongresu. Nasza reprezentantka zwróciła także uwagę na potrzebę zachęt finansowych dla inwestycji w magazyny energii, które pozwolą przedsiębiorcom perspektywicznie spojrzeć na OZE i zwiększyć konkurencyjność na rynku.

Dyskusja ekspercka dotyczyła wyzwań i możliwości zielonej transformacji dla przedsiębiorstw energochłonnych. Wspieramy ją dzięki ofercie PST Trade dla biznesu – sprzedaży gotowych farm fotowoltaicznych na terenie całej Polski oraz sprzedaży zielonej energii w formule PPA/cPAA i gwarancji pochodzenia. Ofertę prezentowaliśmy na naszym stoisku.