Konferencja Zielona energia dla biznesu RE-Source Poland Hub

konferencja Resource

Podczas konferencji „Zielona energia dla biznesu RE-Source Poland Hub” w Katowicach dzieliliśmy się wiedzą na temat rynku odnawialnych źródeł energii – wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym „Rynek gwarancje pochodzenia – perspektywy”. W trakcie prezentacji przedstawicieli PST Trade „Wyzwania i korzyści z zakupu zielonej energii dla biznesu”, opowiedzieliśmy o rozwiązaniach dla biznesu zorientowanego na zieloną energię. Na naszym stoisku zespół PST Trade chętnie przybliżał szczegóły naszej oferty sprzedaży energii w formule cPPA/PPA.

Konferencja „Zielona energia dla biznesu RE-Source Poland Hub” w Katowicach skupiła się na przekazywaniu merytorycznej wiedzy w zakresie umów na zakup zielonej energii oraz tematach związanych z rynkiem OZE:ESG, linią bezpośrednią, zazielenianiem łańcucha dostaw, prawem UE, finansowaniem projektów, a także dekarbonizacją przemysłu.