Konferencja PSEW

konferencja PSEW

Zgodnie z szacunkami Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, do 2030 r. przy wykorzystaniu pełnego potencjału moc energii pozyskanej z wiatru może wynieść ok. 18 GW.
O planach i rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w Polsce rozmawialiśmy na konferencji PSEW w Świnoujściu. W gronie ekspertów segmentu OZE wymieniliśmy się wiedzą i opiniami dotyczącymi transformacji energetycznej, zmian na rynku energii, aktualnych wyzwań związanych z cable poolingiem i magazynami energii. Dyskutowaliśmy o możliwościach przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci i współdzieleniu infrastruktury.

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej to największe wydarzenie branżowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone energetyce wiatrowej. Spotkanie umożliwia wymianę doświadczeń i dyskusję na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce oraz korzyści środowiskowych wynikających z transformacji w kierunku dekarbonizacji i niskoemisyjności.