Konferencja Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym

konferencja PTPIREE

Zmiany regulacji prawnych OZE i ich wpływ na działalność operatorów sieci, bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych, przepisy dotyczące przyłączania do sieci magazynów energii, stan przyłączeń odnawialnych źródeł energii oraz techniczne, eksploatacyjne i ruchowe aspekty pracy sieci elektroenergetycznej z generacją OZE – o tych aspektach dyskutowaliśmy podczas konferencji Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Warszawie.
Wydarzenie obfitowało w ciekawe dyskusje i było świetną okazją do efektywnego networkingu.