Fotowoltaika obniża rachunki za prąd

Wielkopowierzchniowa farma fotowoltaiczna wybudowana przez Projekt Solartechnik. Z lewej strony rzędy niebieskich paneli z prawej pas zacienionej zielonej trawy

Potężne wzrosty cen energii elektrycznej mocno uderzają w przedsiębiorstwa, samorządy i instytucje. O ile ceny dla gospodarstw domowych są regulowane i wzrosną w 2022 r. o ok. 24 proc., to dla biznesu mogą to być wzrosty nawet o kilkaset procent. Jak zmniejszyć rachunki za prąd? Jednym z rozwiązań jest fotowoltaika.

Z badania przeprowadzonego przez Business Centre Club wynika, że aż 89,4 proc. przedsiębiorców uważa, że koszty działalności w relacji do wartości sprzedaży znacznie lub umiarkowanie wzrosną. Ważną pozycją na liście tych kosztów jest energia elektryczna. O ile w przypadku indywidualnych gospodarstw domowych ceny są regulowane i w 2022 r. wzrosną o 24 proc., to w dla przedsiębiorstw mogą to być wzrosty nawet kilkusetprocentowe. Zmniejszenie zużycia prądu dla firm jest więc jednym z ważniejszych celów. Ale nie zawsze jest to możliwe do wykonania. W takim przypadku wyjściem może być inwestycja w instalację fotowoltaiczną.

Przy dobrze dobranej mocy instalacji fotowoltaicznej generuje ona niewielkie opłaty stałe, a całość wytworzonej energii może zostać wykorzystana w ramach autokonsumpcji, bez oddawania nadprodukowanej energii do sieci publicznej. W przeciwieństwie do odbiorców indywidualnych, w biznesie zapotrzebowanie na prąd często pokrywa się z porami emisji promieniowania słonecznego, a co za tym idzie w porach efektywnej pracy generatora fotowoltaicznego. Ale co jeśli produkcja energii z fotowoltaiki przekroczy bieżące zapotrzebowanie? Można ją magazynować albo odsprzedać do sieci. Z tych względów inwestycja w instalację fotowoltaiczną dobraną przez specjalistów zwraca się już po kilku latach, a w kolejnych okresach generuje znaczne oszczędności, pozwalając znacząco zmniejszyć rachunki za prąd w firmie, budując przewagę konkurencyjną przy równoczesnym ukłonie w stronę ekologii

Rozwiązanie dopasowane do potrzeb

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z wielu rozwiązań pozwalających na instalację optymalnie dobranej elektrowni fotowoltaicznej dopasowanej bezpośrednio pod wskazane zapotrzebowanie energetyczne prowadzonej działalności. Istnieją dwie standardowe lokalizacje stanowiące miejsce budowy elektrowni fotowoltaicznej. Jeżeli twoje przedsiębiorstwo ma możliwość umieszczenia instalacji fotowoltaicznej o dobranej wcześniej mocy na dachach posiadanych budynków, będzie to rozwiązanie optymalnie, gdyż pozwoli na zaoszczędzenie miejsca i wykorzystanie już istniejącej infrastruktury. Ale co jeżeli wielkość generatora fotowoltaicznego jest tak duża, że nie można umiejscowić jej na dachach posiadanych budynków?

Alternatywą pozwalającą na budowę wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorców o wysokim stopniu energochłonności jest inwestycja w farmę fotowoltaiczną. Farma może powstać na gruntach należących do firmy lub na wydzierżawionych gruntach rolnych, które spełniają odpowiednie wymagania. Szczegółowo opisaliśmy to zagadnienie na naszej stronie: https://projektsolartechnik.com/dzierzawa-gruntow-pod-fotowoltaike/

Innym rozwiązaniem, również gwarantującym niezależność energetyczną, jest inwestycja w pompę ciepła pozwalającą na efektywną zmianę energii elektrycznej w ciepło. Najbardziej ekonomiczne z punktu widzenia gospodarowania energią jest jednak zastosowanie pompy ciepła połączonej z instalacją fotowoltaiczną  – czyli modelu hybrydowego, w którym oba urządzenia się wzajemnie uzupełniają.

Bonusy za fotowoltaikę

Oprócz mniejszych rachunków za prąd, przedsiębiorstwom, które chcą zainstalować panele fotowoltaiczne, przysługują ulgi podatkowe. Dzięki nim możliwe jest wygenerowanie jeszcze więcej oszczędności dzięki całej inwestycji, ponieważ fotowoltaika może być włączona do kosztów uzyskania przychodu.

Korzystne jest też skorzystanie z leasingu operacyjnego. Zalety takiego rozwiązania to:

  • minimalna lub zerowa wpłata własna
  • kilkuletni okres finansowania
  • opłaty leasingowe niższe niż przy kredycie oraz dostosowane do bieżących przepływów pieniężnych generowanych przez klienta.

Można skorzystać także z kredytu. To rozwiązanie proponowane klientom, którzy są zainteresowani zakupem fotowoltaiki bez konieczności ponoszenia jednorazowego wydatku inwestycyjnego z tego tytułu. Głównymi korzyściami wynikającymi z tej opcji są:

  • odroczenie terminu płatności za instalację wraz z jednoczesnym rozłożeniem spłaty na raty
  • poprawa struktury bilansu, bowiem zobowiązania są księgowane jako handlowe, a nie dług inwestycyjny.

Jeśli zastanawiasz się nad inwestycją w fotowoltaikę, skontaktuj się z naszymi specjalistami. Pomogą Ci w oszacowaniu oszczędności i dobraniu optymalnego rozwiązania.