EuroPOWER & OZE Power

W dniach 17-18 listopada razem z naszym Partnerem FAMUR GROUP mieliśmy przyjemność brać udział w 34. edycji Konferencji EuroPOWER & OZE Power w Warszawie.

Jest to platforma dialogu będąca miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży.

Osią dyskusji podczas debaty inauguracyjnej była strategia transformacji energetycznej i dążenie do neutralności klimatycznej oraz OZE w kontekście rozwoju i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Eksperci poruszali również kwestie związane m.in. z możliwymi scenariuszami działań w zakresie polskiego miksu energetycznego do 2050 oraz modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych.