Umowy PPA

Umowy PPA (ang. Power Purchase Agreement) są jednym z globalnych trendów energetycznych.

Polegają na  zapewnieniu długoterminowych dostaw taniej energii, niezależnie od podwyżek cen.

Poprzedni
Następny

Korzyści z umowy PPA

Na rynku OZE umowę PPA podpisuje producent energii elektrycznej z odbiorcą, czyli kupującym. Ta forma umowy pozwala ustalić korzystniejsze dla obu stron porozumienie niż w przypadku standardowego systemu aukcyjnego. To stabilna cena energii oraz pewna sprzedaż produktu przez długie lata.

Umowy PPA precyzują kwestie ilości dostarczanej energii, cen za transakcje, formy rozliczeń, konsekwencji nieprzestrzegania umowy czy wspomnianego już czasu trwania współpracy.

W Projekt Solartechnik specjalizujemy się w doborze odpowiednich rozwiązań energetycznych. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. 

Rodzaje umów PPA

Możliwość elastycznego dopasowywania zapisów do potrzeb obu stron oraz brak standaryzacji sprawiają, że umowy PPA mogą być bardzo zróżnicowane. 

Wyróżnia się kilka podstawowych typów, podzielonych ze względu na miejsce wytwarzania energii oraz liczbę stron podpisujących kontrakt.

Liczba stron podpisujących kontrakt:

  • Multi-buyer – jeden producent sprzedaje energię kilku nabywcom na podstawie tej samej umowy.
  • Multi-seller – jeden nabywca pozyskuje energię od kilku producentów na podstawie tej samej umowy.

Miejsce wytwarzania energii:

  • On-site – podpisywane, gdy nabywca pobiera energię elektryczną bezpośrednio od producenta, bez pośredników. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy instalacja fotowoltaiczna jest ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, np. na dachu.
  • Off-site – producent korzysta z usług pośrednika, aby dostarczyć energię do odbiorcy. Zwykle są to elektrownie wykorzystujące w tym celu sieci publiczne.
  • Near site direct wire – instalacja fotowoltaiczna nie jest ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorcy, ale odległość jest niewielka. Pozwala to stworzyć specjalną linię przesyłową, dzięki której nie ma konieczności angażowania pośredników w proces.