Solarplaza Connect Poland

solarplaza connect poland

Pozyskiwanie decyzji i pozwoleń dla projektów PV, projekty fotowoltaiczne typu greenfield oraz aukcje rynku mocy BESS (magazyny energii) to tematy, o których dyskutowaliśmy podczas spotkania ekspertów branży OZE Solarplaza Connect Poland w Warszawie.
Wydarzenie stanowiło okazję do wymiany pomysłów i spostrzeżeń oraz omówienia wyzwań i trendów w sektorze odnawialnych źródeł energii i branży energetycznej na polskim rynku. Wymieniliśmy doświadczenia i przybliżyliśmy szczegóły dotyczące oferowanych przez Projekt Solartechnik wielkoskalowych projektów PV na terenie całej Polski, a także produktów PST Trade, naszej spółki obrotu.