cable pooling

Współdzielenie przyłącza przez elektrownię fotowoltaiczną i wiatrową (cable pooling) pozwala na zdecydowane zwiększenie jego efektywności.

 

komplementarne rozwiązanie

Dynamiczny przyrost odnawialnych źródeł energii pociągnął za sobą skokowy wzrost zapotrzebowania na nowe przyłącza do sieci OSD. Konieczna rozbudowa sieci elektroenergetycznej jest procesem długotrwałym i niezwykle kosztownym. Istnieje jednak możliwość współdzielenia jednego przyłącza przez elektrownię wiatrową oraz elektrownię fotowoltaiczną, czyli cable pooling.

Ze względu na charakter pracy farm solarnych oraz turbin wiatrowych, uzależniony od warunków atmosferycznych, przyłącze elektroenergetyczne nie jest w stanie osiągnąć 100% mocy. Żadne z wymienionych źródeł nie charakteryzuje się ciągłą i długotrwałą produkcją energii elektrycznej, dlatego też przepustowość przyłącza nigdy nie jest w pełni wykorzystywana.

Średniorocznie elektrownia wiatrowa jest w stanie pracować przy pełnym obciążeniu przez około 30% czasu, a elektrownia fotowoltaiczna przez około 10% czasu w ciągu roku. Mimo tego, Operator Sieci Dystrybucji musi zapewnić moc, która pozwoli na obsługę obciążenia szczytowego wygenerowanego przez daną elektrownię przez cały rok. Poprzez przyłączenie infrastruktury elektroenergetycznej elektrowni wiatrowej oraz elektrowni fotowoltaicznej do jednego przyłącza Operatora Sieci Dystrybucji, efektywność jego wykorzystania może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent.

Takie połączenie jest możliwe dzięki zróżnicowanej charakterystyce pracy tych dwóch różnych OZE: w okresie dużej wietrzności nasłonecznienie jest mniejsze, a w przypadku małej wietrzności występuje wysokie natężenie promieniowania słonecznego. Taka zależność pozytywnie wpływa na system hybrydowy złożony z elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej.

Jakie czynniki są kluczowe dla efektywnego cable poolingu? 

odpowiednia koordynacja popytu i podaży

elektrownie muszą posiadać wbudowane oprogramowania oraz sterowniki, które pozwolą na zarządzanie produkcją poszczególnych źródeł w przypadku przekroczenia maksymalnej mocy przyłączeniowe

dobór stosunku mocy elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej

w układzie hybrydowym do elektrowni wiatrowej można doinstalować dodatkowo od 50% do 100% mocy elektrowni fotowoltaicznej

możliwe magazynowanie nadprodukowanej energii

w przypadku przeszacowania stosunku mocy elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej zasadne jest połączenie z magazynem energii

zalety cable poolingu

zrównoważony roczny profil generacji

brak dodatkowych kosztów związanych z wybudowaniem dodatkowego przyłącza

zwiększenie efektywności przyłącza