4,1 GW projektów w portfolio Projekt Solartechnik

4,1 GW Projekt Solartechnik

W pierwszym kwartale 2023 r. wartość projektów na różnym etapie rozwoju zarządzanych przez Projekt Solartechnik w kraju i za granicą wzrosła o 1 GW, osiągając wartość 4,1 GW.

Na koniec marca br. łączna moc projektów PV z warunkami przyłączeniowymi wyniosła ok. 1,1 GW; warunki przyłączeniowe dla magazynów energii oraz elektrowni wiatrowych wyniosły odpowiednio 200 MW oraz 10 MW. Łączna moc posiadanych warunków przyłączeniowych, dla wszystkich rodzajów projektów to około ~1,3 MW.