farmy wiatrowe – Projekt Solartechnik Group

farmy wiatrowe

PST-Wiatrowe-farmy

Zyskaj na współpracy z Projekt Solartechnik!
Poszukujemy partnerów oferujących tereny inwestycyjne, pomoc w procedurach planistycznych, środowiskowych i przyłączeniowych. .

Kupimy gotowe projekty z pozwoleniem na budowę lub na innym etapie rozwoju.

Interesują nas tereny:
● o małym, średnim i dużym areale
● oddalone o min. 500 m od siedlisk i działek mieszkalnych
● oddalone od obszarów: Natura 2000, parków przyrody, krajobrazowych, narodowych, siedlisk ptaków, ostoi zwierząt, innych form ochrony przyrody, lotnisk, obszarów zamkniętych
● w odległości 1-20 km od stacji elektroenergetycznych, GPZ
 

Oferujemy cenę za dzierżawę na poziomie europejskim.
Jesteśmy specjalistami w ocenie gruntów pod względem możliwości wybudowania elektrowni wiatrowej.

Rozpatrujemy wszystkie proponowane tereny!

Zapraszamy do kontaktu właścicieli gruntów, deweloperów.

Dyrektor ds. Energetyki Wiatrowej Mariusz Goj


Dane kontaktoweBarlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
+48 44 712 23 27
biuro@projektsolartechnik.com

LokalizacjaRODOAdministratorem Państwa danych osobowych jest Projekt Solartechnik z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, pod adresem ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Pełna treść polityki prywatności, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), dostępna jest tutaj.

 

PROJEKT-SOLARTECHNIK GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Barlickiego 2, 97-200 w Tomaszowie Mazowieckim wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000468833, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7732473517, numer statystyczny REGON: 101590762, o kapitale zakładowym pokrytym w całości w wysokości 105 000,00 zł.