Biuro projektowe

 

Energetyka
przemysłowa


 • Kompleksowa budowa stacji i rozdzielni od 6 do 110KV
 • Remonty oraz modernizacja stacji i rozdzielni od 6 do 110kV
 • Montaż rozdzielni NN
 • Prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe
 • Budowy linii kablowych nn, SN i WN
 • Budowa linii napowietrznych nn, SN i WN
 • Budowa szczelnych mis transformatorowych
 • Usługi ogólnobudowlane (budynki, drogi)

 
 • Konserwacja urządzeń i instalacji nn, SN i WN
 • Wykonawstoa instalacji elektrycznych
 • Wykonawstwo instalacji słaboprądowych
 • Realizacja projektów związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii
 • Projekty i budowy systemów zasilania, sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w zakładach przemysłowych
 • Projekty i budowy systemów telekomunikacyjnych
 • Projekty i budowy systemów ochrony terenu (CCTV, Kontrola Dostępu, Sygnalizacja Pożaru, Systemy Alarmowe)
 • Projekty i budowy systemów System Sterowania i Nadzoru

Odnawialne
źródła
energii 

Zarządzanie
inwestycją


 • Instalacja i konfiguracja systemu SCADA
 • Projektowanie
 • Nadzór i doradztwo inwestycyjne
 • Rozdzielnice SN
 • Rozdzielnice NN
 • Modernizacja i remont GPZ i EAZ
 • Trakty światłowodowe (OPGW i ADL)
 • Modernizacja sieci SN i NN
 • Stacje transformatorowe 15/0,4kV

Zapraszamy do kontaktu z biurem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 8:00 - 16:00.


Dane kontaktowe