Sprzedaż energii z fotowoltaiki (umowy cPPA)

Umowy cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreement) są jednym z globalnych trendów energetycznych. 

To formuła przeznaczona dla podmiotów, które chcą wykorzystywać energię bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii. Szerokie portfolio własnych projektów OZE pozwala nam na zaproponowanie klientom tej nowoczesnej formy kontraktacji energii. Niezależność OZE od przyszłych cen węgla i gazu pozwala na zabezpieczenie kosztów.

Umowy są zawierane na okres od 5 do 15 lat. 

Poprzedni
Następny

Korzyści z umowy cPPA

Umowę cPPA podpisuje producent energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą, czyli kupującym.

Dla odbiorcy umowa zabezpiecza koszty energii w długim horyzoncie czasowym, co jest szczególnie istotne w dobie aktualnych dynamicznych wahań cen energii. 
Zawarcie umowy cPPA jest również istotne z punktu widzenia polityki kliemtycznej UE i raportowania ESG. Termin ten (w rozwinięciu Environmental, Social responsibility and corporate Governance) obejmuje kryteria pozwalające ocenić, czy firmy prowadzą działalność w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony środowiskowo. Spełnienie tych kryteriów w coraz większym stopniu wpływa na możliwości rozwoju firm, dostęp do finansowania oraz poszerzanie rynków zbytu. Coraz więcej przedsiębiorstw oczekuje współpracy z firmami korzystającymi z zielonej energii, co pozwala na wykazywanie mniejszego śladu węglowego w łańcuchach dostaw.

Dwoje uśmiechniętych pracowników Projekt Solartechnik siedzących w sali konferencyjnej nad danymi dotyczącymi rozwoju projektów fotowoltaicznych

Umowa cPPA daje korzyść w postaci zabezpieczenia przychodów z elektrowni w długim horyzoncie czasowym, co pozwala na otrzymanie finansowania dla projektu, a co za tym idzie faktyczne wybudowanie źródła.

Umowy cPPA precyzują kwestie ilości dostarczanej energii, cen za transakcje, formy rozliczeń, czy wspomnianego już okresu obowiązywania współpracy.
W Projekt Solartechnik specjalizujemy się we wsparciu klientów w kompleksowej strategii zakupu energii uwzględniając umowy cPPA.

Rodzaje umów cPPA

Możliwość elastycznego dopasowywania zapisów do potrzeb obu stron oraz brak standaryzacji sprawiają, że umowy cPPA mogą być bardzo zróżnicowane. 

Wyróżnia się kilka podstawowych typów, podzielonych ze względu na miejsce wytwarzania energii oraz liczbę stron podpisujących kontrakt.

Liczba stron podpisujących kontrakt:

Miejsce wytwarzania energii: