magazyny energii

Głównym celem magazynu jest zmaksymalizowanie efektywności energetycznej danego źródła OZE. Oferujemy dobór odpowiedniej pojemności urządzenia, jego montaż oraz serwis.

W jaki sposób dobrać pojemność przemysłowego magazyn energii?

Dobór magazynu energii jest uzależniony od potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz sposobu jego funkcjonowania. W ramach przeprowadzanego audytu, określamy jaką funkcję ma spełniać magazyn energii w infrastrukturze energetycznej przedsiębiorstwa. Dobierając pojemność magazynu energii analizujemy raport zużycia dobowo godzinowego. Odpowiednie dopasowanie pojemności magazynu energii pozwala uniknąć strat wynikających z przeinwestowania oraz wydłużenia okresu zwrotu danej inwestycji.

Jakie korzyści finansowe może dać magazyn energii?

Polega na wykorzystaniu różnic w cenach energii w poszczególnych porach doby. Inwestor kupuje energię w godzinach charakteryzujących się jej niską ceną, a sprzedaje ją w okresie wysokich cen. Takie działanie jest najefektywniejsze, gdy magazyn wykorzystuje maksymalne różnice cen dobowych, czyli tzw. spready.

Opłata mocowa pobierana jest za zużytą energię w godzinach od 7:00 do 22:00 w dni robocze. Odbiorca w zależności od stosunku średniego zużycia energii w godzinach obowiązywania opłaty mocowej i średniego zużycia energii poza godzinami obowiązywania opłaty mocowej może uzyskać ulgę w wysokości 17%, 50% lub 83%. Magazyn energii pozwala na wypłaszczenie profilu zużycia, co przekłada się na zmniejszenie wskaźnika zużycia energii, dzięki czemu odbiorca może ubiegać się o wskazaną ulgę. 

Polega na łagodzeniu szczytów zużycia energii. Aby zmniejszyć koszty wynikające z mocy umownej, należy odpowiednio dobrać pojemność magazynu energii.

Magazyn energii gromadzi energię elektryczną w momentach nadwyżki produkcji, a oddaje ją gdy elektrownia PV ma mniejszą lub zerową produkcję. Energia zużyta lokalnie, czyli bezpośrednio z źródła OZE czy magazynu energii, to oprócz braku opłat za energię także brak opłat ze jej dystrybucję. Wzrost wskaźnika autokonsumpcji uzależniony jest od pojemności magazynu, profilu poboru energii oraz wielkości elektrowni fotowoltaicznej i może podnieść wskaźnik nawet o kilkadziesiąt procent.

Możliwość skorzystania z programu DSR. Przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać z programu deklarują skalę pomniejszenia poboru energii w godzinach szczególnie wysokiego zapotrzebowania. Przedsiębiorstwo otrzymuje wynagrodzenie za gotowość do redukcji poboru energii lub za jego przesunięcie w czasie. W zależności od wybranego pakietu, czas redukcji w ciągu roku może być różny i waha się od 40 h do 60 h, co jest mocno powiązane z wynagrodzeniem z tytułu redukcji.

zalety magazynów energii

zarządzanie energią produkowaną, kupowaną i sprzedawaną

pokrycie zwiększonego zapotrzebowania

zapewnienie dostaw energii w przypadku braku zasilania

współpraca z źródłami OZE np. elektrowniami fotowoltaicznymi oraz wiatrowymi

współpraca z ładowarkami samochodowymi

kompensacja mocy biernej instalacji przedsiębiorstwa

zarządzanie energią w strefach taryfowych

Jesteś zainteresowany magazynem energii?
Skontaktuj się z nami!

    * Pola obowiązkowe