Dla firm

Specjalizujemy się w wielkopowierzchniowych instalacjach
fotowoltaicznych, farmach wiatrowych i rozwiązaniach PV dla biznesu.

Ofertę kierujemy do właścicieli firm zainteresowanych obniżeniem kosztów energii elektrycznej i chcących zainwestować w OZE.

Umożliwiamy zakup gotowych farm solarnych oraz energii w modelu PPA.

Na przestrzeni kilkunastu lat zbudowaliśmy profesjonalny zespół zajmujący się projektowaniem, rozwojem, budową i serwisowaniem instalacji fotowoltaicznych.

Jesteśmy rzetelnym partnerem biznesowym, który w pełni zadba o jakość i efektywność współpracy.

100 kWp to rocznie nawet do:

0 MWh
zielonej energii
0
oszczędności
0 ton
niewyemitowanego CO2

250 kWp to rocznie nawet do:

0 MWh
zielonej energii
0
oszczędności
0 ton
niewyemitowanego CO2

500 kWp to rocznie nawet do:

0 MWh
zielonej energii
0
oszczędności
0 ton
niewyemitowanego CO2

1000 kWp to rocznie nawet do:

0 MWh
zielonej energii
0
oszczędności
0 ton
niewyemitowanego CO2

Moc instalacji PV:

10 kW
Roczna produkcja instalacji fotowoltaicznej o wskazanej mocy: MWh
Wartość wyprodukowanej rocznie zielonej energii nawet do: mln
Zaoszczędzona roczna emisja CO2 zbilansuje przejechanie nawet do: km
Zaoszczędzona roczna emisja CO2 jest równa rocznemu pochłanianiu mln drzew

Rocznie oszczędzimy nawet do:

Dwutlenek węgla (CO2) t
Tlenki siarki (Sox/SO2) kg
Tlenki azotu (NOX/NO2) kg


Przez 25 lat oszczędzimy nawet do

Dwutlenek węgla t
Tlenki siarki (Sox/SO2) t
Tlenki azotu (NOX/NO2) t

Co zyskasz inwestując w instalację PV?

Przekonaj się jakie korzyści wiążą się z wprowadzeniem do biznesu fotowoltaiki.

stabilne koszty energii

Wzrost cen rynkowych energii elektrycznej nie ma wpływu na produkcję ze źródeł odnawialnych.

zrównoważona energia

Zasoby paliw kopalnych są ograniczone.

dodatkowy dochód

Możesz sprzedać energię elektryczną z powrotem do sieci.

prostsze zarządzanie

Łatwiejsze planowanie zużycia energii i potrzeb.

mniejsza emisja

Pomoc w osiągnięciu celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

poprawa reputacji firmy

Klienci i interesariusze cenią sobie zaangażowanie w zrównoważony rozwój.