Biuro projektowe

 

Posiadamy własne, jedno z najstarszych w Polsce biuro projektowe specjalizujące się w instalacjach fotowoltaicznych.


 
Kiedy mówimy „kompleksowa realizacja inwestycji” – rozumiemy to dosłownie. Dla nas oznacza to, że przyjmujemy odpowiedzialność za wykonanie zadania od początku do końca. Dlatego też stworzyliśmy własne biuro projektowe – aby mieć pewność, że absolutnie każdy element procesu realizacji inwestycji przebiega zgodnie z Państwa oczekiwaniami, którym nadajemy formę precyzyjnego harmonogramu.

W naszym biurze pracują inżynierowie, projektanci, konstruktorzy oraz elektrycy, których doświadczenie - nieprzerwanie od ponad 10 lat - weryfikowane jest przez rynek niemiecki. Od 6 lat biuro projektowe działa także w Czerniewicach, realizując projekty na rynek polski.

Na potrzeby realizowanych dla Państwa inwestycji tworzymy kompletną dokumentację projektową - od karty środowiskowej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego, wniosku o warunki zabudowy, wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia instalacji do sieci energetycznej – po projekt budowlany, uzgodnienia ZUD, wniosek o pozwolenie na budowę, rysunki wykonawcze oraz kompleksową dokumentację powykonawczą. Wykonujemy także audyty energetyczne budynków. Tym samym sprawujemy naprawdę skuteczny nadzór nad każdym z etapów realizowanych inwestycji.

Dane kontaktoweBarlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
+48 44 712 23 27
biuro@projektsolartechnik.com

LokalizacjaRODOAdministratorem Państwa danych osobowych jest Projekt Solartechnik z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, pod adresem ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Pełna treść polityki prywatności, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), dostępna jest tutaj.

 

PROJEKT-SOLARTECHNIK GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Barlickiego 2 , 97-200 w Tomaszowie Mazowieckim wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000468833, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7732473517, numer statystyczny REGON: 101590762, o kapitale zakładowym pokrytym w całości w wysokości 105 000,00 zł.