Farmy wiatrowe nowość w ofercie PST – Projekt Solartechnik Group

Farmy wiatrowe nowość w ofercie PST

Farmy wiatrowe nowość w ofercie PST

Bazując na zdobytym w fotowoltaice doświadczeniu chcemy dywersyfikować działalność i jeszcze lepiej wspierać proces przechodzenia na odnawialne źródła energii w Polsce. Nasze know-how i kompleksowe podejście do realizacji chcemy sprawdzić w kolejnym obszarze – projektów farm wiatrowych.

Cena energii elektrycznej produkowanej w instalacjach OZE, takich jak elektrownie wiatrowe, jest dziś ponad dwukrotnie niższa niż w przypadku produkcji energii w konwencjonalnych elektrowniach wykorzystujących węgiel czy gaz. Wiedząc, że jednym ze sposobów na obniżenie cen energii elektrycznej w hurcie jest wprowadzenie do miksu energetycznego większej ilości energii z elektrowni wiatrowych, liczymy na usunięcie obecnych barier legislacyjnych dla budowy nowych farm wiatrowych. O konieczności zasadniczej zmiany w podejściu do energetyki wiatrowej w Polsce jednoznacznie wypowiadają się też coraz częściej zaangażowani w modernizację polskiej energetyki przedstawiciele biznesu.

Czy to się opłaca?

To, jak wiatr wpływa na zmniejszenie cen energii elektrycznej na rynku hurtowym bardzo dobrze pokazało zaledwie kilka wietrznych dni ostatniej jesieni. 23 września 2021 r padł rekord produkcji energii elektrycznej z wiatru. Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych w tym dniu sięgnęła 6 GW. Wytworzona w elektrowniach wiatrowych energia elektryczna pokrywała wtedy jedną czwartą krajowego zapotrzebowania. Między 21 i 23 września wyjątkowo duża produkcja energii z elektrowni wiatrowych wpłynęła natychmiast na spadek cen energii elektrycznej – w dwa dni cena podstawowa spadła z 505,32 zł zł/MWh do poziomu 380,52 zł/MWh.

Jakie projekty interesują Projekt Solartechnik?

Poszukujemy partnerów oferujących tereny inwestycyjne, pomoc w procedurach planistycznych, środowiskowych i przyłączeniowych. Kupimy gotowe projekty z pozwoleniem na budowę lub na innym etapie rozwoju. Interesują nas tereny o małym, średnim i dużym areale oddalone o min. 500 metrów od siedlisk ludzkich i działek budowlanych oraz obszarów: Natura 2000, parków przyrody, krajobrazowych, narodowych, siedlisk ptaków, ostoi zwierząt, innych form ochrony przyrody, lotnisk, obszarów zamkniętych i w odległości 1-20 km od stacji elektroenergetycznych. Oferujemy cenę za dzierżawę na poziomie europejskim. Jako specjaliści w ocenie gruntów pod względem możliwości wybudowania elektrowni wiatrowej rozpatrujemy wszystkie proponowane tereny.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://projektsolartechnik.com/farmy-wiatrowe/.